Home > Analys: Intressant möjlighet att gå kort i Dax och EuroStoxx

Analys: Intressant möjlighet att gå kort i Dax och EuroStoxx

Sett i förhållande till värdeområdet (den blå profilen i graferna) så befinner sig nu priset en bra bit ovanför kring starka motståndszoner. Efter en kraftig överreaktion utanför värde så tenderar priset ofta att söka sig tillbaka in i värde och mot dess andra extrem. Detta fenomen brukar i den klassiska tekniska analysen kallas för jämviktspendling eller ”mean reversion” men vi ser det som marknadens naturliga rotationer kring funnet värde. Låt mig förklara lite tydligare:

När marknadens aktörer har enats om rättvisa priser och funnit ”värde” så tenderar det att rotera kring detta. Marknaden är effektiv i uppfyllandet av sitt syfte; att generera och omsätta så mycket handelsmöjligheter som möjligt för dess deltagare. Alla marknader strävar efter effektivitet, och det är därför som vi oftast finner så kallade ”värde- eller balansområden” att förhålla oss till. Vi använder analysverktyget Volume Profile för att enklare och mer visuellt fånga och lyfta fram dessa områden.

När priset då söker sig för tillräckligt långt utanför värde ( i det här fallet ovanför) så tenderar säljarna att uppfatta dessa priser som mer intressanta än vad köparna anser, i förhållande till ”rättvisa” priser inom värde. Det är väldigt logiskt. Sett ur säljarnas perspektiv så är det ”rea” i Dax och EuroStoxx vid rådande priser,  i förhållande till priser inom värde, som av marknadens aktörer, sett som ett kollektiv, uppfattas som ”korrekta”. Därför, och inte av någon annan anledning, förväntar jag mig, att sannolikheten är god för en rotation tillbaka ner. Självfallet får man vara ödmjuk för att sannolikheten aldrig är 100 %, men om ni studerar graferna nedan, så ser ni att det hade fungerat bra många fler gånger än inte, och det kombinerat med bra Risk/Reward är det tillräckligt för en EDGE i marknaden.

Min slutsats är således att fokusera på en kort position i antingen tyska Dax eller europeiska EuroStoxx omkring motståndsområden (se röda linjer i graferna) i unfair highs för ett prisomslag och en rotation tillbaka ner i värde och till dess motsatta extrem, unfair lows.

Nu har vi befunnit oss kring detta ”prisrange” under en längre period, och förr eller senare så förändras den rådande bilden av ”rättvisa” priser och värde vilket leder till att vi bryter bort och etablerar ett nytt range kring andra priser. Totalt sett är den här typen av möjligheter väldigt bra med hög sannolikhet och framförallt ett tydligt intervall att förhålla sig kring, med entry och targets. På så vis kan man i ett väldigt tidigt skede och med hög sannolikhet redan innan beräkna sin Risk/Reward och avgöra om traden är värd att ta eller inte.

Europeiska EuroStoxx 240-minuters graf
Europeiska EuroStoxx 240-minuters graf
Tyska Dax 240-minuters graf
Tyska Dax 240-minuters graf

Kursplan artikelserie om Volume Profile och Auktionsmarknadsteorin

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto