Home > Analys: Intressant situation i Royal Dutch Shell

Analys: Intressant situation i Royal Dutch Shell

Olje och energibolagen är generellt högintressanta inte minst nu också med anledning av det stora fokuset kring oljepriset. I dagens analys tar vi sikte på Royal Dutch Shell som har en intressant graf med tydliga nivåer att relatera till. Då det förefaller som att sentimentet kring oljepriset är dämpat förbereder vi oss än en gång på ett utfall som kan komma att överraska och i så fall lyfta aktier relaterade till energi och olja.   

Få Minianalys Aktier Global automatiskt till din e-post varje vecka! 

Tidscykler

Det finns ett par olika vinklingar på situationen i Royal Dutch Shell, men som det ser ut så finns det två positiva tolkningar som båda indikerar mer uppsida och en negativ som man bör ha i beaktande.

Det första alternativet gör gällande att lågpunkten nu senast den 27 september ur ett tidscykel perspektiv faktiskt kan ha avslutat nedgången från 1 september 2014.

Återknyter vi till senaste artikeln i serien Gannskolan har vi faktiskt uppfyllt våra regler kring en komplett korrigering i det att våg a plus b på 690 dagar relaterar 360 grader till en möjlig våg c. Det ser förvisso lite märkligt ut ur ett strukturellt perspektiv, men tiden faller på plats.

En alternativ cykel till ovan tolkning är att vi med toppen den 21 juli avslutade en mindre delcykel i en längre uppgångsfas. Vi har inte fått adekvata cykelträffar som indikerar att uppgången skulle vara tillända om det inte är så att vi fortfarande är kvar i en längre björnmarknad. Det negativa scenariot har bäring eftersom vi har en 180 graders relation mellan den större nedgången intill lågpunkten den 20 januari och toppen den 21 juli.

Vad vi bevakar utifrån detta perspektiv är om marknaden kan klara av att vända upp igen inom kort och ska från toppen den 25 november helst inte falla mer än 8 dagar för att den positiva trenden från 27 september ska vara intakt.

Royal Dutch Shell (dagsdiagram)
Royal Dutch Shell (dagsdiagram)

Pivots

I grafen ovan ser vi tydligt de viktiga nivåerna. Kopplat till tidscyklerna ovan och vågräkningen nedan ser vi hur toppen i september 2014 ligger 180 grader till botten den 27 september i år. Med andra ord är €21 nu en mycket viktigt stödnivå. På ovansidan har vi primärt området kring €25 som när det tas ut indikerar fortsatt uppsida till €31 över tid.

Stöd utifrån andra tekniska metoder än Gann finner vi kring €22 – €22.50 som vi gärna vill se hålla.

Vågmönster

Av tidscyklerna ovan samt våra Gann-pivots kan vi räkna fem vågor ned från toppen 2014 till botten i januari i år, detta har i huvudscenariot som vi söker avslutat en våg a nedåt. Våg b toppar den 21 juli i en 180 graders relation till våg a för att sedan ta sig ner i en våg c och en lågpunkt den 27 september i år.

Tekniska indikatorer

En uppenbart positiv indikation i Royal Dutch Shell är läget som både 50 dagars och 200 dagars glidande medelvärde befinner sig i. Båda pekar uppåt och befinner sig i ett nästan parallellt läge vilket är vad man söker efter det att vi tidigare fått ett bullish cross mellan de två, något som inträffade redan i maj i år. Tolkningen är att aktien nu samlat tillräckligt med kraft för att på nytt jobba sig uppåt.

Royal Dutch Shell – en överblick
Entré köp $22.50 Ticker RDSa
Målkurs $25.00 Marknad Amsterdam
Nödutgång $22.00 P/E  30.1
Senaste $23.03 Direkt avk.  7.6 %

Summering

Royal Dutch Shell är intressant för köp om aktien klarar av återtestet av 200 dagars samt 50 dagars glidande medelvärde. Så länge som priset håller sig över dessa nivåer har vi en positiv hållning. Nödutgång efter entry kan placeras vid €22. Viktigt är att vi ser en positiv reaktion och att medelvärdena verkar hålla innan vi agerar. Målnivån är initialt satt till €25 som är en viktig nivå för marknaden att ta ut för vidare resa mot €31.

I sammanhanget kan det även vara intressant att hålla koll på oljepriset som fick till en mycket intressant cykelträff vid lågpunkten den 14 november. Det är förmodligen viktigt för Royal Dutch Shells fortsatta utveckling att lågpunkten i Oljan nu håller.  OPEC-mötet imorgon kan bli avgörande för det.

RDS handlas förutom i Amsterdam även i London och på NYSE.

Brent Olja Cont. (dagsdiagram)
Brent Olja Cont. (dagsdiagram)

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto