Home > Analys: Investor B, kraftansamlingsfas eller toppformation?

Analys: Investor B, kraftansamlingsfas eller toppformation?

Investor B aktiens långsiktigt stigande trend har övergått till ett sidledes handelsintervall mellan 233 och 264 kr. Ett utbrott från intervallet kommer att bekräfta den underliggande trenden alternativt signalera en exit för långsiktiga innehav och en trendvändning.

Investor B befinner sig i en långsiktigt stigande trend efter en stark köpsignal i november 2012. Kursuppgången får anses vara sund då kurstegringar blandats med rekyler för att rebalansera sentimentet. Aktien följer det stigande jämviktsvärdet i form av 200 dagars glidande medelvärde väl, vilket illustreras av kraftfulla motreaktioner vid test ovanifrån. Investor B har efter en mindre dubbeltopp handlats i en större sidledes konsolidering som kan utgöra en kraftansamlingsfas inför nya uppgångar alternativt en större toppformation med åtföljande trendvändning.

Det som talar för en kraftansamlingsfas är framförallt att aktien handlas ovanför det stigande 200 MA. Det som indikerar svaghet är de lägre topparna efter en mindre dubbeltoppen i början av juni och en försvagning av börs sentimentet som helhet. Detta kan på sikt leda till att stödet vid 240 samt 233 kr utsätts för rejäla test.

Vi avvaktare utvecklingen och bevakar stödet vid 200 MA runt 240 kr och det viktigare stödet runt 233 kr som måste hålla för att inte riskera en större trendvändning.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är svagt stigande. Närmaste stöd finns vid 200 MA runt 240 kr samt intervallbotten runt 233 kr. Motstånd finns i intervallet 260 – 265 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol INVE B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto