Home > Analys: ITAB – Självutcheckning på gång

Analys: ITAB – Självutcheckning på gång

ITAB Scanflow AB är dotterbolaget som jobbar med självutcheckningssystem. EasyFlow är ett nytt helautomatiskt självutcheckningssystem som i stort sett kan identifiera alla produkter, även självpackade varor som frukt, grönsaker och bröd. Med EasyFlow reduceras personalkostnaderna markant eftersom en anställd kan handlägga flertalet system. Flera stora detaljhandelskedjor i Europa visar intresse för EasyFlow och således kan ett genomslag ytterligare förstärka bolagets redan hållande position för butikskoncept.

Aktien (ITAB B) befinner sig i en uppåtgående trend och ADX-indikatorn som mäter trendstyrka visar för tillfället på avmattning. Aktien fyllde gapet vid 111,25 och nivån kommer förmodligen att stå pall några dagar. Aktien har dessvärre inte gjort en ny topp och följer därför inte index i nuläget. Den tillfälliga diskrepansen är en axelryckning för den långsiktige men på kort sikt kan ännu en nedgångsfas förväntas.

Idealt bör ett köp ske i intervallet 105-107 då det skulle sammanfalla med MA200, en dubbelbotten och den sluttande trendlinjen. Det är sannolikt att aktien kommer att testa dessa nivåer då börsen kommit in i turbulens. Den kortsiktiga svagheten i trenden tillsammans med diskrepansen mot index stärker också sannolikheten för att ovannämnda nivåer bör testas.

ITAB
ITAB
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto