Home > Analys: Jays – både fundamenta och psykologi låter bra!

Analys: Jays – både fundamenta och psykologi låter bra!

Konceptet är enkelt och affärsidén är rätt i tiden. Den moderna människan i informationsåldern är ständigt uppkopplad genom portablel konsumentelektronik som smartphones och surfplattor. Behovet av hörlurar blir naturligt i en global marknad där 2/3 ännu inte övergått till smartphones. Här finns potential till tillväxt. Under raketåret 2012 var aktieutvecklingen topdown cirka 350%.

Den prognostiserade leveransen av smartphones och läsplattor beräknas växa till totalt 1,4 miljarder enheter nästa år. År 2015 väntas samma siffra peka på 1,7 miljarder enheter. 1,7 miljarder är en fördubbling jämfört med förra året. Ponera att bolagets omsättning stiger i takt med globalt levererade smartphones och surfplattor. Det skulle innebära en fördubbling av företagets omsättning och en topline på 40 miljoner SEK under 2015.

Historiskt har p/e-talen varit negativa men om man räknar på siffrorna för den senaste delårsrapporten så motiverar det en aktiekurs på 30 och då har jag räknat på en rörelsemarginal på endast 5 % (allt annat lika). Visserligen är vinstmultiplarna höga, men det är också vanligt i snabbväxande bolag med hög vinsttillväxt.

Nu till det viktiga, nämligen hur den aggregerade marknadsuppfattningen ser ut. Aktien har tappat mer än 40 % under handelsåret och närmar sig nu nivåer på -50 %. Samtidigt har en klassiskt säljsignal effektuerats då MA50 korsat MA200. Med tanke på att volymerna är minimala så bedömer jag att det inte finns någon övertygelse för några större nedgångar. Men av erfarenhet vet jag att det går att tänja gummibandet lite till.

15,3 är en nyckelnivå! Den är så pass viktig så att det för närvarande finns fyra tekniska variabler att ta hänsyn till vid denna nivå. 15,3 sammanfaller med en 61,8 % retracement från 2011 till toppen i februari samt en lutande trendlinje. Det är också en så kallad teknisk gap fill och slutligen har jag även beräknat en matematisk stödnivå på just 15,3.

Hela intervallet 15,3-15,9 är avgörande för att aktien ska bibehålla sin positiva trend. För investerare och spekulanter som anser att bolagets verksamhet har framtiden till mötes ges potentialen till mycket kräm i tuben vid en position i nämnda intervall. Det är en potentiell fördubbling i förhållande till ovanstående beräkning av aktiekursen.

Risken är dock hög i bolag som Jays eftersom historiken är knapp samtidigt som konsumentelektronik tenderar att röra sig i snabba trender. Därför bör en exit göras om aktiekursen skulle etablera sig under den nedersta fetmarkerade linjen. Då vet vi nämligen att marknadens uppfattning om bolagets framtid inte låter lika bra som ljudet som hörlurarna levererar.

Analys Jays
Analys Jays
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto