Home > Analys: JM bygger upp för en större kursrörelse

Analys: JM bygger upp för en större kursrörelse

Byggbolaget JM har i år gått upp med 5,3%, räknat på kursen i skrivande stund på 118 kr. Detta är i stort sett detsamma som för OMXS30 som gått upp med 4,9%.

Ser man på veckodiagrammet nedan så ser man att JM i år legat och pendlat fram och tillbaka inom intervallet ca 110 kr och ca 134-140 kr. JM är många gånger en tacksam tradingaktie då rörelserna  i aktien ofta är stora och tydliga.

Analys JM
JM (Veckodiagram)

Man ser också där att om JM skulle stänga under stödnivån vid ca 110 kr får aktien en stark säljsignal. Nedsidan ser då ut att vara ned till stödnivån vid ca 80 kr.

På vägen dit har aktien också stödnivåer kring ca 102 kr och ca 90 kr där nedgången skulle kunna hacka till på.

Om JM istället skulle etablera sig över motståndsnivån vid ca 140 kr får aktien en stark köpsignal. JM har sedan motståndsnivåer som tar emot vid ca 152 kr, ca 163 kr och ca 175 kr.

Då börsen i sin helhet har fått säljsignaler och där dessutom nedåtpotentialen ser relativt betydande ut, se OMXS30 analysen den 23 augusti, så ligger det i farans riktning att utbrottet kommer att ske på nedsidan.

Går vi sedan över till dagsdiagrammet nedan ser man tydligare att aktien redan fått ett antal säljsignaler inom det stora konsolideringsintervallet.

Säljsignalerna kom när aktien gick under stödnivåerna vid ca 128 kr, ca 122 kr och ca 118 kr.

Stochastic-indikatorn visar däremot på en köpindikation från ett översålt läge. Aktien har också studsat upp från stödnivån vid ca 112 kr och testat av motståndsnivån vid ca 118 kr.

Skulle JM även orka gå över 118 kr kan aktien dessutom gå upp emot motståndsnivåen vid 122 och kanske även den vid ca 126 kr (ej utritad).

Risken är emellertid stor att JM för eller senare kommer att testa och även etablera sig under stödnivåerna vid ca 112 kr och ca 110 kr enligt resonemanget ovan.

En strategi skulle därför kunna vara att försiktigt blanka aktien på uppgångar till de olika motståndsnivåerna. Stop loss om aktien stänger över respektive motståndsnivå.

Skulle aktien sedan också etablera sig under stödnivån vid ca 110 kr kan man sedan öka på blankningspositionen i aktien till för var och en mer normala postionsstorlekar. Sikta då på nedgångar till ca 80 kr.

Stop loss om aktien stänger över 118 kr. Flytta sedan ner stop lossen allt eftersom positionen visar större och större vinst.

Analys
JM (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.