Home > Analys: JM laddar för positivt utbrott…

Analys: JM laddar för positivt utbrott…

JM aktien har återetablerats inom den långsiktigt stigande trendkanalen och kraftansamlar förnärvarande under motståndsnivån runt 237.50 kr. En forcering utlöser en köpsignal där 265 kr utgör närmaste anhalt på ovansidan.

JM aktiens kursfall sedan toppnotering på 315 kr har tagit sig form av en fallande kilformation vilket ofta leder till ett positivt utbrott. I början av februari bröt aktien ned genom stödet vid kanalbotten vilket ledde till en accelerering av säljtrycket och en botten på 180 kr strax därefter. Aktien har därefter visat positiva signaler genom bildandet av en högre lägsta notering och en återetablering ovanför stödet i den långsiktigt stigande trenden.

Aktien handlas ovanför det långsiktiga jämviktsvärdet i form av 40 veckors glidande medelvärde som de senaste månaderna planat ut från en tidigare fallande trend, vilket stödjer en vändning uppåt i aktien.

För närvarande brottas aktien med motståndszonen runt 237.50 kr som består av en tidigare swing högsta och trendlinje motstånd.

Entré köp 238kr
Målkurs 265kr
Nödutgång 226kr

Vi rekommenderar ett köp på utbrott och föreslår att man köper vid en notering ovanför 238 kr. Stoploss placeras i detta fall till en stängning under 226 kr. Målkurs sätts till 265 kr i första hand.

Skulle aktien visa svaghet genom att forcera 226 kr på nedsidan finns närmaste stöd runt 212 följt av 193 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol JM.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto