Home > Analys: Kanalsurfing i Getinge…

Analys: Kanalsurfing i Getinge…

Getinge aktien handlas inom ett tydligt intervall mellan motståndet vid kanaltaket och stödet vid kanalgolvet. Vändningen i augusti vid kanaltaket accelererade under fredagens handel och aktien börjar med rask takt närma sig stödet vid kanalgolvet.

Getinge-aktien har ett P/E på 23.5 vilket är i linje med bransch genomsnittet på 24.24. Utdelningen förväntas ökad med 10 % årligen och är för närvarande 4.15 kr per aktie vilket ger en direktavkastning på 1.9 %, vilket är under bransch snittet på 1.98 %. Vinst per aktie är 9.27 kr.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Närmaste stöd finns vid kanalgolvet runt 200 kr samt den långsiktigt stigande trenden vid 185 kr.  Motstånd finns vid toppnoteringar runt 243 kr.

Getinge aktiens kurspendlingar har de senaste åren följt en väl definierad stigande trendkanal. Kanaltaket har vid ett flertal tillfällen agerat som ett motstånd vilket vi poängterade i analys den 30 juli, att aktien sannolikt stod inför en rekylfas. Med facit i hand har rekylen kommit mer än halvägs och närmar sig med raskt takt stödet vid kanalgolvet runt 200 kr. För den långsiktiga investeraren uppstår därmed ett fördelaktigt köpläge i närheten av kanalgolvet alternativt vid stödet vid den långsiktigt stigande trenden runt 185 kr.

Det går i vanlig ordning inte att förutsäga huruvida stödet kommer att hålla, men vad som kan konstateras är att över tiden är det fördelaktigt att köpa aktier som befinner sig i stigande trender i närheten av stöd vid kanalgolvet. Bryts kanalgolvet signaleras ett möjligt trendskifte men i dagsläget förväntats rekylen stanna vid 200 alternativt 185 kr.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto