Home > Analys: Kinnevik har fått köpsignaler

Analys: Kinnevik har fått köpsignaler

Kinnevik B, det mest handlade aktieslaget i Stenbeckfamiljens investmentbolag, har gått starkt på börsen de senaste två månaderna. Kursen påverkas givetvis av börsutvecklingen portföljbolagen, men även omvärldens syn på Kinneviks stora onoterade innehav i e-handelssektorn är mycket viktigt härvidlag.

Vi skrev i vår analys av Kinnevik B den 2 november att om aktien som då låg på 125,7 kr gick under stödet vid 123,5 kr så förväntade vi oss ett test av stödnivån vid ca 120-121 kr. Aktien gick sedan ner till 120,3 kr som lägst den 13 november för att sedan vända tvärt uppåt.

På resan upp till dagens nivå på 144,6 kr har aktien fått flera köpsignaler då viktiga motståndsnivåer passerats. Den senaste köpsignalen erhölls när aktien gick över motståndsnivån vid ca 142 kr.

Nu ser vägen relativt fri ut för Kinnevik B att även gå upp och testa motståndsnivåerna kring ca 155 kr. Skulle även denna nivå brytas har aktien sedan gamla moståndsnivåer kring ca 159-162 kr att pröva på.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är däremot nedåtriktad vilket kan förefalla lite märkligt. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är emellertid tydligt uppåtriktad sedan i slutet av november.

Stochastic-indikatorn är uppe på höga nivåer och indikerar därmed att aktien är överköpt. Det är emellertid ingen säljsignal i sig själv då en aktie kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Sammantaget ser det ut som om möjligheterna är relativt goda för att Kinnevik B ska kunna gå upp till minst 155 kr nivån.

Skulle dock aktien etablera sig under stödnivån vid ca 142 kr får den en säljsignal. Då blir utvecklingen mer osäker. Aktien har sedan stödnivåer vid ca 135-137 kr som aktien kan studsa upp ifrån, men risken i aktien ökar då betydligt.

Skulle sedan Kinnevik B också gå under stödnivån vid ca 135 kr, särskilt om det skulle ske under en stor handelsaktivitet, får aktien relativt starka säljsignaler. I så fall blir risken stor att aktien även ska ner och testa stödnivåerna vid ca 120 kr.

Rekommendationen blir ändå att använda eventuella nedåtriktade rekyler i Kinnevik B för att köpa aktien. Köp gärna så nära stödnivån vid ca 142 kr som möjligt. Sikta sedan på en uppgång till i första hand ca 155 kr. Sätt en stop loss om aktien stänger på eller under 139 kr. Flytta upp stop lossen allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

KINV B-20130117
Analys Kinnevik B
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto