Home > Analys: Kinnevik i pressat läge

Analys: Kinnevik i pressat läge

Kinnevik har den senaste tiden åkt på en rad motgångar. Kurserna i de viktiga portföljbolagen Millicom, MTG och Tele2 har alla fallit kraftigt på börsen. Särskilt stor är nedgången i MTG. Se också vår analys av MTG den 19 oktober.

Som lök på laxen ska bland annat mäklarfirman Gransäter & Partners enligt Dagens Industri kritiserat värderingen som Kinnevik gjort av sina onoterade innehav i e-handelssektorn. Mäklarfirman ska enligt tidningen tycka att Kinnevik värderar dessa tillgångar 8 miljarder kronor för högt. Det motsvarar hela 23% av Kinneviks börsvärde på ca 34,89 miljarder kronor räknat på aktiekursen i skrivande stund 125,2 kr. Kinnevik själva anser dock att deras värdering är konservativ.

Vi rekommenderade i vår analys av Kinnevik den 30 juli att, om man ville vara försiktig, så skulle man sälja sina aktier i Kinnevik. Aktien som då handlades i ca 141,5 kr stod nämligen strax under ett starkt motståndsområde vid ca 142 kr. Vi bedömde det av olika anledningar som högst osäkert om aktien verkligen skulle ha kraft att bryta över den nivån.

Kinnevik B gjorde sedan detta inte heller. Efter vår analys kom ut har aktien handlats i 141,9 kr som högst. Istället har aktien brutit under flera viktiga stödnivåer och då också fått ett antal säljsignaler.

Senaste säljsignalen fick aktien när den etablerade sig under det viktiga stödet vid ca 132 kr. Detta skedde dessutom under en stor handelsaktivitet vilket ytterliggare spär på signalvärdet.

Både den långa trenden och den korta trenden för Kinnevik B är, föga förvånat, numera nedåtriktade.

Stochastic-indikatorn visar å andra sidan att aktien är i ett översålt läge. Detta är emellertid ingen köpsignal i sig själv då en aktie kan fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend. Däremot kan man då öka beredskapen på att aktien har lättare att göra en uppåtrekyl inom den nedåtgående trenden.

Kortsiktigt ligger Kinnevik B inom ett litet konsolideringsområde mellan ca 123,5 och ca 127,5 kr. Etablerar sig aktien över 127,5 kr borde den kunna leta sig upp till motståndsområdet vid ca 132 kr. Skulle däremot aktien gå under 123,5 kr förväntar vi oss ett test av den viktiga stödnivån vid ca 120-121 kr.

Då aktiemarknaden i sin helhet ser synnerligen osäker ut, se OMXS30 analysen den 1 november, så bedömer vi risken som stor att Kinnevik B förr eller senare kommer att etablera sig under denna lägre stödnivå. Om detta blir fallet ser det ut som om aktien minst ska gå ner och testa gamla stödområden från åren 2010-2011 kring 104-113 kr. (Ej med i kursdiagrammet.)

Vår rekommendation är därför att sälja eller blanka aktien på eventuella uppåtriktade rörelser till i närheten av de olika motståndsnivåerna.

Stop loss på blankningar om aktien stänger över respektive motståndsnivå. Flytta sedan ner stop lossen allt eftersom positionen visar större och större vinst.

Analys Kinnevik B
Kinnevik B (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto