Home > Analys: Köp NASDAQ Composite på rekyler.

Analys: Köp NASDAQ Composite på rekyler.

Nasdaq Composite Index, som utgår från över 3 000 aktier från främst teknologi- och tillväxtsektorn i USA, har i år gått upp med 14,2%. Indexet toppade i år av på 3 134,2 som högst den 27 mars.

Efter det fick indexet en seriesäljsignaler och gick ner till som lägst 2 726,7 den 4 juni. Sedan bottenläget har Nasdaq Composite Index gjort en snabb och kraftig uppgång på drygt 13% och ligger nu i skrivande stund på 2 976,08.

Under uppgången har indexet fått ett antal köpsignaler, bland annat då det gick över motstånden vid ca 2 882 och vid ca 2 940.

Nasdaq Composite Index ligger nu emellertid strax under ett motstånd från en nedåtgående trendlinje vid ca 2 990 och ett horisontellt motståndsområde vid ca 3 000.

Dessutom råkar ca 2 978 vara en känslig nivå då det motsvarar en 61,8% uppåtrekyl på nedgången från 3 134 till 2 726.

Så detta motståndsområde vid 2 978-3 000 ser därför ut att vara relativt svårforcerat i det korta perspektivet.

Skulle dock indexet orka stänga över 3 000 så får indexet nya köpsignaler. Då siktar vi på uppgångar till nästa starka motståndområde som ligger vid ca 3 085-3 134.

Den långa trenden för Nasdaq Composite Index, definierat efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har också vänt uppåt under juni.

Stochastic-indiktatorn har nu börjat komma upp i relativt höga nivåer vilket indikerar att indexet börjar bli överköpt. Det är ingen säljsignal i sig självt då en börs kan fortsätta vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Däremot innebär det, särskilt i kombination med att indexet är vid ett motståndsområde, att risken nu ökar för att indexet ska göra en nedåtrekyl inom den uppåtgående trenden.

Skulle Nasdaq Composite Index nu stanna av i sin uppgång och göra en nedåtriktad rekyl kan det komma att testa stödnivåerna vid ca 2 940, ca 2 882 och ca 2 818.

Sådana nedgångar kan innebära bra köp tillfällen för den aktive placeraren. Sätt då gärna en stop loss om indexet stänger strax under respektive stödnivå. Sikta sedan på uppgångar till minst 2 970-3 000. Flytta också upp stop loss nivån allt eftersom positionen visar mer och mer vinst.

NASDAQ Comp (Dagsdiagram)
NASDAQ Comp (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter att du registrerat dig kan du också få tillfälliga specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig att sälja eller distribuera dina uppgifter till tredje part. Se vår sekretesspolicy här.