Home > Analys: Köpläge i Com Hem!

Analys: Köpläge i Com Hem!

Com Hem aktien har rekylerat ned mot stödet i form av MA 35, vilket utgör en idealisk ingångsnivå för ett köp.

Com Hem levererar tv telefoni och höghastighetsbredband till svenska konsumenter och företag.

Aktien tillhör en av de starkaste aktierna på Stockholmsbörsen efter en rad köpsignaler från utbrott genom konsolideringstak det gångna året. Aktien har efter en ny toppnotering i slutet av juli rekylerat ned mot MA 35 veckor som agerat som ett stöd inför vidare uppgång sedan nov 2016. Så länge som aktien respekterar MA 35 på veckobasis d.v.s. tillåts att handlas därunder för att mot slutet av veckan stänga därovan är den starkt stigande huvudtrenden intakt.

En trendlinje dragen över topparna har agerat som begränsningslinje inför vidare uppgång vilket ger en indikativ uppgångspotential mot 169kr i första hand.

Vi ser en idealisk ingångsnivå för ett köp mellan 148-150kr då en stoploss kan placeras snävt i förhållande till potentialen på ovansidan.

Skulle aktien däremot visa svaghet genom att forcera genom swing lägsta vid 140kr indikeras starten av en korrigering av två åriga upptrenden.

Com Hem
Entré köp 148-150kr Ticker COMH
Målkurs 169kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 143kr P/E 64.1
Senaste 153kr Direkt avk. 3.9%

Aktien handlas med symbol COMH.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto