Home > Analys: Köpläge i Electrolux B.

Analys: Köpläge i Electrolux B.

Electrolux B har de senaste veckorna rekylerat i kölvattnet av ett falskt utbrott genom intervalltaket runt 235.50kr. Aktien handlas nu i närheten av stödet vid intervallbotten runt 215kr som utgör en köpnivå vid ett första test.

Electrolux B aktien handlas inom en långsiktigt stigande trendkanal där kanaktaket utgör ett hinder vid kursuppgångar och kanalgolvet ett stöd vid vinsthemtagning. Aktien har efter en toppnotering på 282.50kr i februari 2015 handlats ned till stödet vid kanalbotten i början av året där aktien visat på en kraftfull köprespons som lett till en återgång till den stigande huvudtrenden.

Sedan botten i februari navigerar aktien efter begränsningslinjerna inom en mindre stigande trendkanal (inom den långsiktigt stigande huvudtrenden) som de senaste månaderna planat ut och skapat ett horisontellt handelsintervall mellan 235.50 och 215kr. I mitten av juli visade aktien ett falskt utbrott på ovansidan som lett till ytterligare svaghet som tagit aktien ned till intervallbotten som utgör en köpnivå vid ett första test.

Huvudscenariot att stödet håller d.v.s. att aktien efter ett test av 215kr stänger därovan på veckobasis. Förväntan är då vidare uppgång mot 235.50kr i första hand. Forceras detta på veckobasis indikeras vidare uppgång mot 270kr. Skulle aktien mot förmodan stänga signifikant under 215kr förväntas ett test av tidigare botten vid 209 följt av 204kr.

Electrolux B
Entré köp 215kr Ticker ELUX B
Målkurs 235kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 208 P/E 24.5
Senaste 218.50kr Direkt avk. 3%

Vi rekommenderar ett köp vid 215kr. Målkurs sätts till 235kr med reservation för chans till ett utbrott på ovansidan. Nödutgången placeras förslagsvis vid en stängning under 208kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ELUX B.

Veckodiagram

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto