Home > Analys: Köpsignal i Scania B…. utan volymstöd

Analys: Köpsignal i Scania B…. utan volymstöd

Scania AB är en svensk lastbils- och busstillverkare som ägs till största delen av tyska Volkswagen AG. Verksamheten är i huvudsak förlagd till Södertälje, Stockholms län, där även Scaniagruppens huvudkontor finns. Förutom lastbilar och bussar tillverkar man också industri- och marinmotorer. En växande del av företagets verksamhet utgörs av olika servicetjänster för deras produkter.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Närmaste motstånd finns vid 160 följt av 170 kr. Stöd finns vid 142 samt 127 kr.

Scania B aktien har uppvisat en sekvens av stigande bottnar sedan lågpunkten runt 90 kr i september 2011 och befinner sig i efter den utlösta köpsignalen för ett par veckor sedan i en kortare upptrend. Då utbrottet inte visade en volymökning anses köpsignalen vara svagare än normalt. Innehavare av aktien bör vara extra uppmärksamm de kommande veckorna då man inte vill se att aktien handlas under 142 kr nivån, vilket i sådana fall indikerar att köpsignalen var falsk.

I ett större perspektiv har en triangelformation bildats vilket ger ett prisobjektiv på 50 kr från utbrottsnivån vid 142 kr, det vill säga en målkurs på 192 kr. Så länge som aktien handlas ovanför 142 kr är detta en potentiell målkurs.

Intressant observation är den falska säljsignalen under april månad när aktien forcerade botten av handelsintervallet med 5 kr utan att säljarna lyckades få fotfäste. I skrivande stund har aktien forcerat taket i handelintervallet med 5 kr…vilket indikerar att aktien fortfarande handlas inom ramen för en falsk signal.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto