Home > Analys: Köpsignal på gång för Nokia, den finska fallande kniven..

Analys: Köpsignal på gång för Nokia, den finska fallande kniven..

Nokia har haft en synnerligen dyster utveckling på börsen i år. På svenska börsen har aktien gått ner med 57% räknat på kursen i skrivande stund på 14,23 kr. Detta att jämföra med OMXS30 som hittills i år istället gått upp med 5,8% .

Nokia betraktas av många som ett helt uträknat företag. Det intressanta med det är att Nokia, och även Ericsson, har betraktats som uträknade ett flertal gånger de senaste 30 åren. Sedan har de emellertid kommit igen och periodvis blivit enormt upphaussade istället. Kan det ske igen? Vem vet?

Den långa trenden, som vi definierar som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är nedåtriktad. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, börjar nu dock flacka av och bli mer oregelbunden.

Stochastic-indikatorn har den senaste månaden visat en positiv divergens jämfört med aktiekursens utveckling.

Med positiv divergens menas att indikatorns utveckling skiljer sig från aktiekursens utveckling på ett sätt som kan tolkas positivt för aktiens kommande utveckling. När aktien nått nya bottnar på allt lägre nivåer så har indikatorn istället fått bottnar på allt högre nivåer.

Detta är ett tecken på att den fallande trenden tappat i styrka. Eventuella köpsignaler får därmed ett ökat signalvärde.

Nokia får nu en köpsignal om aktien stänger över motståndet vid ca 13,8 kr. Potentialen enligt den signalen är upp till ca 16,8 kr. På vägen dit har emellertid aktien ett motstånd från en nedåtgående trendlinje vid ca 14,6 kr och ett horisontellt motstånd vid ca 16 kr.

Skulle sedan Nokia även gå över dessa nivåer finns det gott om motståndsnivåer som aktien kan fastna vid. Till exempel vid ca 17,8 kr, ca 18,7 kr och ca 23,1.

De viktigaste stödnivåerna för Nokia är förnärvarande vid ca 13,8 kr och ca 11,3 kr.

Att köpa Nokia aktien nu när de långa trenderna är så starkt nedåtriktade blir dock väldigt mycket som att försöka fånga en fallande kniv. Riskabelt med andra ord.

Köper man Nokia som det ser ut nu i diagrammen kan det därför vara en poäng i att också ha en välunderbyggd åsikt i om hur Nokia kommer att lyckas med att konkurrera med Apple, Samsung med flera. Detta för att dra ner risken i sitt agerande.

Har man däremot blankat Nokia på de säljsignaler som aktien tidigare fått kan det vara dags att skärpa sin bevakning. Skulle aktien nu börja vända uppåt, vilket vi alltså fått varningar om, kan den procentuella uppgången bli väldigt stor från dessa nivåer.

Och som sagt, Nokia har kommit igen förr…

Nokia (Dagsdiagram)
Nokia (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto