Home > Analys: Köpsignal utlöst i Africa Oil Corp.

Analys: Köpsignal utlöst i Africa Oil Corp.

Africa Oil Corp har efter ett kursfall på drygt 80 % räknat från toppen runt 67 kr i november 2013 utlöst en köpsignal från en bottenformation. Eventuell rekyl ned mot 19 kr utgör en fördelaktig ingångsnivå i aktien.

Få våra aktieanalyser kostnadsfritt till din e-post dagligen innan börsen öppnar!

Africa Oil Corp har varit en riktig underpresterare på börsen sedan i mitten av maj 2014 då aktien toppade ur på 54.80 kr. Aktien bröt igenom jämviktsvärdet i form av MA 200 någon vecka senare och har därefter utvecklats mycket svagt under en längre tid. Kursfallet summeras till runt 80 % räknat från toppen runt 67 kr i november 2013 till botten för någon vecka sedan på 12.80 kr.

Sekvensen av fallande toppar bröts under januari vilket var en första indikation av ett begynnande sentimentskifte. Aktien bröt därefter motståndet vid 19 kr under tilltagande omsättning vilket utlöst en mindre köpsignal inom den långsiktigt fallande trenden.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)

Då aktien är extremt sträckt i förhållande till det långsiktiga jämviktspriset, MA 200, finns det god potential att den nuvarande rörelsen är starten av en större korrigering uppåt, i alla fall procentuellt sett då avståndet till MA 200 är drygt 50 %. I samband med bottennoteringen har aktien varit nere och vänt efter ett test av det starka stödet runt 15 kr från 2011 vilket kan indikera att aktien nått en långsiktig botten.

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)

Vi rekommenderar ett köp på rekyl ned mot 19 kr som måste hålla för att den positiva börsbilden skall förbli intakt. Målkurs sätts konservativt till 32.50 kr. Nödutgången placeras förslagsvis under 18.20 kr.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är fallande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är svagt stigande. Närmaste stöd finns runt 19 kr. Motstånd finns vid 24.40 följt av 29.40 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol AOI.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto