Home > Analys: Köpsignal utlöst i Balder B.

Analys: Köpsignal utlöst i Balder B.

Balder B utlöste under veckan en köpsignal vilket öppnar upp för vidare uppgång och ett test av all time highs. Aktien är köpvärd på rekyl ned mot 228kr.

Balder B har haft en fantastisk kursutveckling det senaste decenniet med en 50 dubbling av kursen räknat från botten strax under 5kr från 2008. Under 2016 avtog styrkan i uppgången och aktien har därefter bildat ett sidledes handelsintervall mellan 170 och 249kr. Inom intervallet har underliggande styrka uppvisats genom bildandet av stigande bottnar. Köpstyrkan bekräftades i början av året av en falsk säljsignal.

Förra veckan passerades 225kr på ovansidan vilket är en signifikant positiv utveckling då aktien handlats därunder sedan maj 2017. Detta har utlöst en köpsignal inom intervallet, vilket innebär att aktien har goda förutsättningar att testa föregående topp…passeras denna, indikeras starten av en ny uppgångsfas.

Så länge som aktien på veckobasis respekterar 225kr som ett stöd, d.v.s. aktien tillåts att handlas därunder för att i slutet av veckan stänga därovan, är förutsättningarna goda för vidare uppgång. Passeras 250kr signifikant och under tilltagande omsättning utlöses en ny köpsignal med ett indikativt prisobjektiv på 325kr.

Vi rekommenderar ett köp runt fredagens stängnings kurs ned mot 228kr. Målkurs sätts konservativt till 250kr med reservation för betydande uppgång om aktien signifikant stänger därovan.

Balder
Entré köp 228-234kr Ticker BALD B
Målkurs 250kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 224kr P/E 5.4
Senaste 234kr Direkt avk. 0%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol BALD B.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto