Home > Analys: Köpsignal utlöst i Hennes & Mauritz.

Analys: Köpsignal utlöst i Hennes & Mauritz.

HM B aktien utlöste under veckan en köpsignal från en huvudskuldra bottenformation genom att passera 138kr på ovansidan under tilltagande omsättning. Prisobjektivet indikerar uppgång mot 159kr.

Vi har tidigare indikerat att kursfallet i HM B aktien kunde vara i sitt slutskede då aktiens acceleration på nedsidan uppvisat minskad omsättning… samtidigt som aktien avvisat stöd i form av 10 års lägsta. Vi såg en möjlig ingångsnivå för ett köp runt 130kr. Med facit i hand bottnade aktien ett par dagar senare på 132.10kr och har därefter bekräftat den underliggande positiva tendensen genom att bryta sig loss från 138kr på ovansidan. Detta är en signifikant positiv utveckling på kort sikt då utbrottet sammanfaller med nacklinjen i en huvudskuldra bottenformation. Prisobjektivet indikerar fortsatt uppgång 159kr.

Vi rekommenderar ett kortsiktigt köp om aktien fortsätter fredagen tillbakagång för ett test av 138kr ovanifrån som omvandlats till ett stöd. Så länge som aktien fortsätter att respektera 138kr är köpstyrkan intakt och förväntningarna i detta scenario är fortsatt uppgång mot prisobjektivet på 159kr.

För att aktien skall bli långsiktigt intressant behövs en längre tids sidåtgående rörelse för att ge det långsiktiga jämviktsvärdet en chans att hinna ikapp med priset och plana ut. Skulle aktien mot förmodan visa svaghet genom att signifikant stänga under 138kr förväntas ett test av 125kr i första hand.

H&M B
Entré köp 138-140kr Ticker HM B
Målkurs 158kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 135kr P/E 15.8
Senaste 143.82kr Direkt avk. 6.8%

Aktien handlas under det långsiktigt fallande jämviktsvärdet, MA 200.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto