Home > Analys: Köpsignal utlöst i Boliden

Analys: Köpsignal utlöst i Boliden

Vi skrev för ett par veckor sedan att det fanns förutsättningar för uppgång i Boliden aktien då den fallande trenden hade brutits. Aktien har därefter framgångsrikt testat stödet runt 89 kr och forcerade under fredagen motståndet vid 95 kr under ökad omsättning vilket bekräftar de positiva signalerna i aktien. Vi räknar med att aktien i första hand tar sig upp för ett test av motståndet runt 108 kr.

Boliden AB är ett metall företag med rötterna i Bolidengruvan, i Boliden i norra Västerbotten. Bolidens verksamhet är inriktad på de första stegen i förädlingskedjan som är prospektering, gruvbrytning och anrikning, smältning, raffinering samt återvinning. Återvinning av metaller, där Boliden är en av de ledande aktörerna i världen, är en växande del av verksamheten. Huvudmetallerna är zink och koppar. Andra metaller som Boliden framställer är bly, guld och silver. Verksamheten bedrivs i två affärsområden: Gruvor och Smältverk. Bolidens aktie är noterad på NASDAQ OMX Stockholm, men även på Toronto Stock Exchange

Aktien handlas under det långsiktigt fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde har planat ut. Stöd finns vid 89 kr.  Närmaste motstånd vid 108 kr följt av 126 kr.

Boliden aktien handlas i ett bredare handelsintervall mellan 65- 126 kr sedan oktober 2011. Aktien har efter en utlöst säljsignal tagit sig ned mot nedre delen av detta intervall och har i samband med en delårsrapport som var något bättre än snittförväntningarna gjort ett kraftigt avstamp från botten strax ovanför 80 kr. Uppgången tog sig förbi motståndet i form av den fallande trenden under kraftigt ökad omsättning vilket ger positiva signaler. Aktien har efter trendbrottet stabiliserat sig ovanför stödet vid 89 kr och forcerat ett mindre motstånd runt 95 kr under ökad omsättning och utlöst en köpsignal.

Uppgången under fredagen kom i kölvattnet av en drygt 8 % uppgång på gruv index på den amerikanska marknaden. Det förefaller som en större trendförändring då uppgången även där visade på signifikant ökad volym i jämförelse med tre månaders genomsnitt.

Vi ser en god möjlighet till ett köp på nuvarande nivåer där en stoploss förslagsvis placeras en bit under stödet vid 89 kr.Vi räknar med att aktien i första hand tar sig upp för ett test av motståndet runt 108 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol BOL

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto