Home > Analys: Köpsignal utlöst i Stora Enso R.

Analys: Köpsignal utlöst i Stora Enso R.

Stora Enso aktien har visat positiva signaler genom att forcera motståndet vid 112.50kr, som vid åtskilliga tillfällen förhindrat vidare uppgång. Förutsättningarna är mycket goda för vidare uppgång mot 130kr efter eventuell avstämning av 112.50kr ovanifrån.

Stora Enso aktien har efter en dubbeltopp under sensommaren 2018 fallit mycket kraftigt vilket gjort aktien extremt översåld i jämförelse mot det långsiktiga jämviktsvärdet i form av 200 dagars glidande medelvärde. Detta öppnar upp för en återhämtning understödd av positiva signaler som indikerats de senaste veckorna i form av att aktien återigen tagit sig ovanför vägskälet vid 112.50kr, vilket utlöst en köpsignal.

Detta är en positiv utveckling då denna nivå agerat som ett motstånd sommaren 2017 och i december 2018. Så länge som aktien på veckobasis respekterar denna nivå d.v.s. att aktien vid test ovanifrån visar en köprespons och i slutet av veckan stänger därovan är förutsättningarna goda för starten av en återhämtning mot 130kr i första hand.

Den kortsiktige aktören kan förslagsvis agera för fortsatt uppgång så länge som stödet runt 112.50kr håller på veckobasis. Flytta sedan upp stop loss allt eftersom aktien rör sig vidare uppåt.

På ovansidan finns följande avstämningsnivåer i for av motstånd där en passering öppnar upp för vidare uppgång mot nästa nivå o.s.v. Närmast finns 123, 130, 141 samt 157kr.

Stora Enso R
Stöd 112.50 Ticker STE R
Motstånd 123, 130, 141 samt 157kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 110 P/E 10.4
Senaste 121.80kr Direkt avk. 3.3%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol STE R.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto