Home > Analys: Köpsignal utlöst i Swedish Match.

Analys: Köpsignal utlöst i Swedish Match.

Swedish Match har utlöst en köpsignal inom den stigande huvudtrenden genom att forcera motståndet vid 286kr. Vi har siktet inställt på vidare uppgång mot 307 följt av 320kr.

Swedish match aktien handlas inom en långsiktigt stigande trendkanal, där kanalgolvet agerar som stöd och kanaltaket som motstånd.

I slutet av april månad uppvisade aktien svaghet genom att signifikant forcera stödet vid 270kr på nedsidan. Det inledande kursfallet ebbade kort därefter ut, då aktien fann köpare efter en marginell forcering av stödet vid kanalbotten runt 255kr. Aktien har därefter uppvisat teknisk styrka genom att återigen ta sig ovanför 270 kr nivån och framgångsrikt bekräfta att detta omvandlats till ett stöd ett flertal gånger de senaste månaderna.

Kort efter Brexit utlöste aktien en köpsignal genom att passera motståndet vid 286 kr vilket öppnar upp för vidare uppgång mot tidigare toppnotering och eventuellt ett test av kanaltaket runt 320kr.

Teknisk sett bildades en bullish engulfing candlestick under kraftigt ökad omsättning vilket stärker uppgångs scenariot.

Entré köp
286kr
Målkurs
307kr
Nödutgång
282kr

Eventuell rekyl för ett återtest av 286kr utgör en ingångsnivå för ett köp mot 307kr. Nödutgången placeras förslagsvis vid en stängning under 282kr.

Aktien handlas ovanför det långsiktigt stigande 40 veckors glidande medelvärde.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SWMA.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto