Home > Analys: Köpsignal utlöst i Lundin Mining

Analys: Köpsignal utlöst i Lundin Mining

I likhet med Boliden har även Lundin Mining visat framfötterna på börsen i kölvattnet på en bottenkänning inom gruvsektorn. Aktien bröt under torsdagens handel en symmetrisk triangelformation och utlöste en köpsignal. Vi räknar med fortsatt uppgång mot 31.35 följt av 32.50 kr.

Lundin mining har handlats i en symmetrisk triangelformation där köparna bjudit allt högre priser samtidigt som säljare accepterat lägre priser. Detta innebär ett allt snävare handelsområde som till slut leder till att ena sidan får övertaget genom ett utbrott av begränsningslinjen på ovan eller undersidan. Aktien forcerade den övre begränsningslinjen då 29.50 kr passerades vilket ger positiva signaler speciellt då omsättningen ökade kraftigt vilket indikerar ett ordentligt köptryck.

En köpsignal har utlösts och vi siktar in oss på vidare uppgång mot i första hand motståndet runt 31.35 kr följt av det starkare motståndsområdet runt 32.50 kr.

Aktien är köpvärd på rekyler framöver speciellt vid ett återtest av utbrottsnivån strax ovanför 29 kr. Då den korta trenden är starkt stigande samtidigt som den långsiktiga nedtrenden nyligen har brutits ser det onekligen ljust ut för vidare uppgång. I vanlig ordning bör man ha en stoploss med i sin kalkyl ifall att aktien mot förmodan sönderslår det positiva diagrammönster genom att sjunka under 28 kr.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är sidåtgående. Det kortare glidande medelvärdet i form av 40 dagars glidande medelvärde är sidåtgående. Närmaste motstånd finns vid tidigare toppnotering runt 31.35 kr samt 32.50 kr. Stöd finns vid 29 kr.

Aktien handlas på Svenska börsen med symbol LUMI.

Nyckeltal
P/E P/S P/B Direktav. Utdelning Vinst/aktie Eget kapital
32,6 (11,19) 3,6 (1,66) 0,7 (1,07) 0 (2,11) 0 0,90 41,25
Tal inom parentes avser branschsnitt
(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto