Home > Analys: Köpsignal utlöst i Swedish Match.

Analys: Köpsignal utlöst i Swedish Match.

Swedish Match har utlöst en köpsignal från en huvudskuldra bottenformation vilket öppnar upp för ett test av all time highs. Eventuell motreaktion ned mot 297kr utgör ett köpläge.

Swedish match aktien handlas inom en långsiktigt stigande trendkanal, där kanalgolvet agerar som stöd vid kursnedgångar och kanaltaket som begränsningslinje inför vidare uppgång.

I november 2016 forcerades 297kr på nedsidan vilket utlöste en säljsignal och bildade ett motstånd som visat sig vara svårforcerat under en längre tid. Stödet vid kanalbotten i den stigande huvudtrenden har dock visat sig hålla efter omfattande test vilket gav en tidig indikation att det tidigare stödet vid 297kr som omvandlats till ett motstånd, sannolikt skulle forceras. Efter fem försök forcerades till slut 297kr på ovansidan vilket är en signifikant positiv utveckling eftersom utbrottet sammanfaller med nacklinjen i en huvudskuldra bottenformation.

Prisobjektivet indikerar ett test av tidigare toppnoteringar i ett första skede… därefter finns endast begränsningslinjen i form av kanaltaket runt 345kr.

Vi ser eventuell motreaktion ned mot 297-298kr som bästa möjliga ingångsnivå för ett köp. Målkurs sätts till 317kr, stoploss placeras förslagsvis vid en stängning under 293kr.

Skulle aktien mot förmodan visa svaghet och omkullkasta köpsignalen genom att signifikant stänga under utbrottsnivån öppnar det upp för fortsatt nedgång mot 290 följt av 286kr.

Aktien handlas ovanför det långsiktigt svagt fallande 40 veckors glidande medelvärde.

Swedish Match
Entré köp 297-298kr Ticker SWMA
Målkurs 317kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 293kr P/E 11.8
Senaste 302.50kr Direkt avk. 5.3%

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SWMA.

Veckodiagram

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto