Home > Analys: Kortsiktig köpsetup i Fingerprint Cards B.

Analys: Kortsiktig köpsetup i Fingerprint Cards B.

Fingerprint Cards B har visat långsiktigt negativa signaler genom att bryta ned från en större toppformation. Kortsiktigt har köpare funnits strax under lågpunkten från oktober 2015 vilket skapar goda förutsättningar för en återhämtning mot 72.50kr.

Fingerprint Cards B nådde en toppnotering på 136.50kr i december 2015 och en botten på 62.75kr i februari 2016. Aktien har därefter handlats inom ett väl definierat handelsintervall där 75kr varit ett avgörande stöd på nedsidan och 118.20kr ett motstånd på ovansidan. Stödet på nedsidan bröts med kraft i början av december vilket indikerar långsiktig svaghet och betydligt lägre kurser framöver, såvida aktien inte snabbt återfinner förlorad mark. Aktien har vid två tidigare tillfällen, februari samt juni 2016, uppvisat en snabb ”flush” genom tidigare lågpunkt för att därefter starta en ny uppgångsvåg.

Detta har inte uppvisats vid tredje passeringen av tidigare lågpunkt vilket ger stöd åt lägre kurser framöver. Kortsiktigt har aktien efter ett test genom oktober botten vid 60kr visat på en köprespons vilket har goda odds att täcka gapet som bildades i samband med utförsäljningen under december månad runt 72.50kr. Då risken i form av en stoploss kan placeras mycket snävt, förslagsvis vid 63kr, vid en förmodad köpnivå på 65kr skapas en sund risk kontra potential mot 72.50kr.

Observera att potentialen för uppgång i dagsläget begränsas av utbrottsnivån vid 75kr som omvandlats till ett starkt motstånd. Skulle aktien passera 75kr på ovansidan finns nästa motståndszon mellan 80-83kr.

Fortsätter aktien nedåt efter en gap täckning vid 72.50kr finns stöd vid 57.40, 41.40 samt 29.20kr

Fingerprint Cards B
Entré köp 65kr Ticker FING B
Målkurs 72.50kr Marknad OMXS Large Cap
Nödutgång 63kr P/E 10.3
Senaste 66.20kr Direkt avk. 0%

Aktien handlas under det fallande 200 dagars glidande medelvärde.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol FING B.

Dagsdiagram
Dagsdiagram
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto