Home > Analys: Kortsiktig handelsmöjlighet i Sandvik

Analys: Kortsiktig handelsmöjlighet i Sandvik

Sandvik aktien är en svag aktie då den tappat en tredjedel av börsvärdet från 2011 toppen. Kursdiagrammet har tydligt visat att man bör undvika en placering i aktien då trenden varit svagt fallande inom en större konsolidering. För den kortsiktige spekulanten handlas aktien inom intervallet 85 till 96 kr.

Sandvik aktien tillhör en av de svagare aktierna på Stockholmsbörsen då aktien fortfarande handlas en bra bit under all time highs runt 150 kr från 2007. Det finns i dagsläget inga indikationer på att trenden av underprestering kommer att brytas inom den närmaste tiden vilket innebär att en placering i aktien riskerar att låsa upp kapital som bättre utnyttjas på annat håll.

Aktien utveckling de senaste 18 månaderna kan i stora drag beskrivas som trendlös där motstånd finns runt 108 kr och stöd runt 79 kr. För den kortsiktige aktören vars mål är mindre, men mer frekventa vinster kan aktien bjuda på goda affärer mellan stöd och motstånd.

Aktien har nyligen varit nere och testat stödet runt 85 kr och är på väg mot motståndet vid 96 kr där en kortsiktig säljmöjlighet för en vändning ned mot 85 kr nivån uppstår.

Aktien handlas över det långsiktigt fallande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är sidåtgående. Stöd finns vid intervall botten runt 85 följt av 79kr, motstånd vid 96 följt av 108 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol SAND

Nyckeltal
P/E P/S P/B Direktav. Utdelning Vinst/aktie Eget kapital
22,4 (29,02) 1,3 (1,53) 3,3 (3,54) 3,9 (2,94) 3,50 4,00 26,80
Tal inom parentes avser branschsnitt
(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto