Home > Analys: Kortsiktigt pressad Orexo öppnar upp för rekyl inom kort!

Analys: Kortsiktigt pressad Orexo öppnar upp för rekyl inom kort!

Läkemedelsbolaget Orexos kursnedgång tidigare under senhösten 2016 kom efter en patenttvist med Activis, som därefter ansågs varit inprisad efter nedgången till strax under 34 kronor. Förnyade krafter har kontrats med rekyler allt efter varandra som trots allt efter torsdagens nedgång efter rapporten indikerar tydlig köpstyrka, vilket öppnar upp för en rekyl inom kort.

Få Minianalys Svenska Aktier automatiskt till din e-post varje dag innan börsen öppnar! 

Orexo som var en av de kandidater vi lyfte fram som potentiell nästa framgångssaga strax före julen, föll tidigare under senhösten efter en patenttvist med Activis.

Nedgången innebar att vi även klev under tidigare bottennivå senaste två åren, som strax där innan mellan 2008 fram till mitten av 2011 upplevdes som en balanspunkt, vilket bekräftar intresset bland köpare och säljare vid denna prisnivå.

Att vi efter nedgången under senhösten därefter skapat ett tydligt handelsintervall omkring 34 – 40 kronor visar samtidigt svårigheterna till att släppa taget kring balanspunkten.

Vi anser att senaste tidens pressade humör dock är på väg att vända inom kort.

Rent tekniskt befinner vi oss allt närmre utkanten, vilket innebär att en outside in position är på väg att skapas.

Sannolikheten för en liten utandning till omkring 36-35 kronor innebär samtidigt att vi skulle placera oss i en tekniskt översåld situation, som samtidigt då indikerar en vändpunkt.

Därmed räknar vi med att ett attraktivt köpläge skapas omkring detta intervall, varpå ingångspunkten ställs till 36.00 kronor för att ta en position efter att vi vänder, ej före.

Då vi räknar med att vi kommer att få uppleva ett utbrott ur kanaltaket vid 40 kronor, ställs målkursen till 45.50 kronor.

Ett stort värdeområde vid 50 kronor noteras utifrån historisk handelsvolym, vilket innebär att priset kommer att känna dragkrafter mot denna prisnivå, däremot kommer vi att möta signifikant motstånd redan vid 45 kronor, varpå vi väljer att plocka hem vinsten vid denna prisnivå, alternativt vikta ned.

Orexo redovisade på torsdagen ett rörelseresultat på drygt 33 miljoner kronor för det fjärde kvartalet, och även om man bortser från de 13.8 miljoner kronor som lyfte resultatet till stor andel av ”valutavinster hänförliga till omvärdering av poster i balansräkningen” så slog Orexos resultat analytikernas förväntningar med råge.

”Vi blev lönsamma under 2016. För att behålla lönsamheten 2017 och framåt är det viktigt att fortsätta förbättra produktiviteten. För att bättre utnyttja organisationen är ett centralt mål för 2017 att addera fler produkter till vår kommersiella verksamhet. Vi förväntar oss också att kostnaden för att tillverka Zubsolv minskar avsevärt från 2018 och framåt”, sade Orexos vd Nikolaj Sørensen i torsdagens rapport.

Vidare sade bolagets vd att ”sammantaget bedömer jag risken som liten att vi skulle förlora alla patenten för 2032 och att Acatvis därmed skulle komma ut med Zubsolv-generika redan under hösten 2019. Intressant är också att notera att Actavis inte valt att överklaga beslutet som kom i november.”

Orexo
Entré köp 36.00 kr Ticker ORX
Målkurs 45.50 kr Marknad OMXS Mid Cap
Nödutgång 33.50 kr P/E neg
Senaste 36.60 kr Direkt avk. N/A

 

Då vi räknar med en liten rörelse vidare söderut, väljer vi att ta position efter att vändpunkten uppenbarats strax under 36 kronor, samtidigt ställs målkursen till 45.50 kronor och nödutgången placeras förslagsvis redan vid 33.50 kronor.

Akten noteras precis vid 50 dagars glidande medelvärde, men hade med stor sannolikhet fått utmana MA 100 på allvar om det inte vore för torsdagens rapport.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol ORX.

Analys: Kortsiktigt pressad Orexo öppnar upp för rekyl inom kort!

Taggar:
EU
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto