Home > Analys: Kraftansamling inför utbrott i Peab B

Analys: Kraftansamling inför utbrott i Peab B

Peab B ser vid första anblick ut som en relativt tråkig aktie då den fortfarande handlas runt samma nivåer som för tre år sedan. Vid en närmare granskning finner man att aktien handlas tekniskt d.v.s. den respekterar stöd och motståndsnivåer väl. Aktien befinner sig i en kortare stigande trend och har de senaste dagarna inlett en kraftansamlingsfas inför ett utbrott.

Peab AB (Paulsson entreprenad aktiebolag) är ett bygg- och anläggningsföretag med en omsättning på 40 miljarder och drygt 15 000 anställda (2011). Företaget har sin huvudsakliga verksamhet i Norden. Peab har cirka 130 kontor i Sverige, Norge och Finland. Huvudkontoret ligger i Förslöv i Skåne.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande är stigande fallande. Närmaste stöd finns vid 35.30 samt 31.50 kr. Motstånd vid 36 samt 39.50 kr.

Det finns goda möjligheter till bra affärer i Peab då aktien har ett tydligt definierat handelsintervall. Efter en utlöst köpsignal i februari visade aktien en toppnotering på 39.40 kr denna topp testades i maj månad vilket ledde till en kraftig rekyl och bildandet av ett starkt motstånd runt 39.40 kr. Aktien befinner sig i en stigande trend efter en vändning ovanför tidigare lågpunkt vid 30.80 kr och har de senaste dagarna visat en avtagande volatilitet då aktien handlas i ett smalt handelsintervall mellan 35.30 kr och 36 kr. Ett utbrott på endera sidan leder sannolikt till en större rörelse mot antingen stödet vid 31.50 kr eller motståndet runt 39.40 kr.

Då det är runt 10 % från ett utbrott från det smala handelsintervallet till närmaste stöd på nedsidan alternativt motstånd på ovansidan uppstår en kortsiktig handelsmöjlighet.

Vi rekommenderar en köp position vid ett utbrott från 36 kr på ovansidan eller en blankning vid ett brott av 35.30 kr på nedsidan. Målkurs vid ett köp är motståndet runt 39.40 kr. För en blankning stödet runt 31.50 kr. En stoploss placeras förslagsvis 1 kr från ingångskurs.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol PEAB B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto