Home > Analys: Kraftfull dipp i Chesapeake Energy kan ge nytt köpläge

Analys: Kraftfull dipp i Chesapeake Energy kan ge nytt köpläge

I mitten på augusti fick vi till det rejält med Chesapeake Energy. Toppen kom dock in på ett sätt som manar till viss vaksamhet inför framtiden och därför drar till sig vår uppmärksamhet på nytt. Med hjälp av tidscyklerna fortsätter vi trots detta att leta nya köplägen utifrån ett fortsatt potentiellt positivt vågmönster. 

Få Minianalys Aktier Global automatiskt till din e-post varje vecka! 

Tidscykler

I föregående analys av Chesapeake Energy tittade vi på de längre cyklerna. När vi nu fått ytterligare prisdata kan vi konstatera att toppen den 12 september kommer efter 214 dagars uppgång, vilket är nära nog 211 dagar som står i relation till antalet dagar i den sista nedgångsfasen från juni 2014 intill lågpunkten i februari i år. Denna nedgång varade i 599 dagar. Adderar vi sedan 214 dagar med de 3 151 dagar som björnmarknaden antas ha tagit får vi 3 365 dagar som enligt bedömning sannolikt står i 360 graders relation med 3 151 dagar.

Sambanden ovan indikerar att vi kan ha fått ett avslut på den första fasen i en längre uppgång och med stor sannolikhet ett definitivt avslut på cykeln som startade den 23 maj.

Utgår vi ifrån det positiva perspektivet, vilket det finns anledning att göra, söker vi en relation för en ny cykel med en 360 graders relation till de 214 dagarnas uppgång. Sådana tidpunkter infaller 3 oktober, 25 oktober och 24 november. Värt att notera är att det mellan den 23 maj och 12 september är 112 dagar, som står i relation med 360 grader till 211 dagar och 599 dagar och ger samma relevanta dagar som ovan.

Chesapeake Energy Dagsdiagram
Chesapeake Energy Dagsdiagram

Pivots

Vår målnivå i augusti var $7.97, priset tryckte förbi men lyckades inte etablera sig över.

De tidigare nivåerna av intresse kvarstår, men utifrån ett positivt synsätt siktar vi på att en eventuell ny fas av uppgång ska kunna återtesta $7.97 och alternativt även $9.16 nivån.

På nedsidan är $5,92, $4,94 och $4,10 av stor vikt.

Vågmönster

Det är inte utan att man blir nyfiken på nuvarande vågstruktur i Chesapeake Energy, en struktur som vi sett på den svenska börsen sedan 2011 och framåt i framförallt verkstadssektorn fast nu i mindre skala. Ofta i denna struktur följs en euforisk nyhetsdriven spik i priset (som vi sett intill 12 september) av ett kraftigt fall som raderar ut stora delar av uppgången. Det är framförallt den sista fasen av uppgången från den 9 augusti som är utsatt för denna risk. Där kommer $4,96 nivån vara av stort intresse för en lågpunkt inför nya uppgångar. Nuvarande nedgångsfas bör dock vara ganska kraftfull och djup.

Utifrån detta perspektiv är vi fortsatt optimistiska så länge som nivån kring $4,96 håller, med sista stödet vid $4.10. Bryts den senare nivån får vi omvärdera den långsiktigt positiva bilden.

Tekniska indikatorer

Vi noterar sedan sist att 200 dagars medelvärde nu lutar uppåt och indikerar att den långa trenden har vänt, vilket även gäller det kortare 50 dagars medelvärdet som speglar trenden på medellång sikt.

Slow stochastic indikatorn är i botten, men RSI har en bit kvar. Idealt ser vi även denna i botten innan en vändning, gärna ackompanjerad av divergenser.

Chesapeake Energy – en överblick
Entré köp $4.94 Ticker CHK
Målkurs $7.97 Marknad NYSE
Nödutgång $4.10 P/E N/A
Senaste $6.23 Direkt avk. 0.9 %

Summering

Vi har en fortsatt positiv tolkning av Energisektorn på sikt. I fallet med Chesapeake Energy söker vi nu samband i tid och pris för indikationer på en botten. I grafen ovan ser vi då idealt att vi får en lågpunkt som sammanfaller med en horisontell och lodrät linje. Första möjliga tillfället för en lågpunkt kommer redan den 3 oktober, därefter 25 oktober och 24 november.

Idealt når priset ända ner till $4,94, men vändningen kan komma både tidigare och senare. Stopp-nivån föreslås sättas till en daglig stängning under $4,10 utifrån ideal ingång vid $4,94. Skulle det visa sig att priset vänder tidigare kan man ha en högre stopp.

Nyhetsflödet kring Chesapeake Energy har varit relativt intensivt den senaste tiden och aktien är väldigt volatil, vilket bör tas i beaktande när man bestämmer storleken på sin position.

Taggar:
Fed
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto