Home > Analys: Kursrekyl skapar köpläge i Hexagon.

Analys: Kursrekyl skapar köpläge i Hexagon.

Hexagon utlöste en köpsignal under augusti när aktien forcerat en längre tids konsolidering mellan 205 och 230 kr. En rekyl har tagit aktien ned för ett återtest vilket skapar ett köpläge, då det tidigare motståndet omvandlats till ett stöd.

Hexagon aktien har nyligen bekräftat den långsiktigt stigande trenden då en längre tids konsolidering mellan 205 och 230 kr forcerats på ovansidan under augusti månad. Det tidigare motståndet har omvandlats till ett stöd vilket skapar ett attraktivt köpläge i förhållande till risk.

Aktien har tidigare under året visat en liknande setup när aktien forcerade motståndet runt 205 kr, som därefter omvandlades till ett stöd. Det finns inga indikationer på att nuvarande läge inte kommer resulterade i en liknande motreaktion, speciellt vid ett första test.

Då aktien befinner sig i en långsiktigt stigande trend var hälsa är sund då aktien vid åtskilliga tillfällen rebalanserat sentimentet, ser vi nuvarande rekyl som en helt normal företeelse inför nya uppgångar.

Vi rekommenderar således ett köp runt stödet vid 225 kr, en stoploss placeras förslagsvis under 220 kr. Målkurs blir sätts konservativt till 239 kr.

Aktien handlas över det långsiktigt stigande 200 dagars glidande medelvärde. Det kortare 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Stöd finns runt 205 kr. Motstånd vid tidigare toppnoteringar runt 240 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol  HEXA B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto