Home > Analys: Lägg till Dignitana i bevakningslistan

Analys: Lägg till Dignitana i bevakningslistan

Dignitana utvecklar ett medicintekniskt system vid cytostatikabehandling för att eliminera håravfall. Produkten heter Dignicap och har patenterats och studier har visat att produkten i åtta fall av tio har bromsat håravfall i en sådan utsträckning att en peruk inte blivit nödvändig.

Att döma av aktiekursens utveckling är Dignitana ett förhoppningsbolag. Snabba uppgångar under kort tid övergår till utdragna nedgångar. Marknaden spekulerar vilt i vilket utslag den fluktuerande försäljningen kommer att få för aktiekursen. Endast en handfull events per år ger information som går att räkna på. Bolaget levererar rapporter med framtidsutsikter och spekulanter jobbar med presumtiva data för att prognostisera framtida kassaflöden och därigenom diskontera värden för att fastställa en rimlig aktiekurs. Men övrig tid då?

Som med alla andra yrken finns olika nivåer av framgång. Den investerare eller spekulant som får den bästa avkastningen har också den bästa ingångskursen. För att få bästa möjliga ingångskurs gäller det att ha en god förståelse för åt vilket håll marknaden är på väg åt.

I fallet med Dignitana har ett misslyckande inträffat då aktiekursen inte orkat etablera sig över den viktiga 19,1-nivån som utgör ett matematiskt motstånd baserat på aktiekursens utveckling under andra kvartalet. I anslutning till detta handlas DIGN under MA200 där den också balanserar på det viktiga 17,2-stödet.

Mot bakgrund av de osäkra försäljningsprognoserna finns det anledning att spekulera i ytterligare kursfall för Dignitana. Känt är ju att marknaden ogillar osäkerhet – eller snarare, osäkerhet orsakar volatilitet. För att ge fundamentalt värderingsutrymme för svaga försäljningssiffror är en lägre ingångskurs att föredra.

Samtidigt ges en viktig matematisk stödnivå vid 14,9 som också sammanfaller med en lutande trendlinje. Stochastic är översåld och med tanke på den låga volymutvecklingen är det inte så sannolikt att indikatorn lyckas oscillera upp till 80-nivån igen.

Det är därför rimligt att anta att en aktiekurs kring 15 är en bättre ingångsnivå än nuvarande aktiekurs, och av den anledningen bör DIGN läggas till i bevakningslistan för att tas in i portföljen vid ett senare skede.

I fallet med Dignitana har ett misslyckande inträffat då aktiekursen inte orkat etablera sig över den viktiga 19,1-nivån
I fallet med Dignitana har ett misslyckande inträffat då aktiekursen inte orkat etablera sig över den viktiga 19,1-nivån
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto