Home > Analys: Långsiktig köpsignal utlöst i Lundin Petroleum.

Analys: Långsiktig köpsignal utlöst i Lundin Petroleum.

Lundin Petroleum utlöste under april månad en köpsignal i samband med att aktien forcerade 137 kr på ovansidan. Eventuell rekyl ned mot 140 kr utgör en köpnivå vid ett första test.

Lundin Petroleum har sedan december 2011 handlats i en svagt fallande trendkanal. En vändning vid kanalbotten runt 92 kr i december 2014 ledde till en stark återhämtning där aktien enligt förväntan mötte motstånd vid kanaltaket… vilket resulterade i ännu en trendvändning. Dessa begränsningslinjer i form av stöd vid kanalgolvet och motstånd vid kanaltaket har utgjort aktiens långsiktiga ”spelplan”.

Denna spelplan har under april månad skiftat till stigande då aktien forcerat motståndet vid kanaltalet på ett kraftfullt sätt genom bildandet av en stor grön candlestick och en stängning på vecko högsta. Detta är ett tydligt tecken på att minsta motståndets lag skiftat till stigande vilket innebär att det är lättare för aktien att stiga än att sjunka. Potentialen på ovansidan är betydande med tanke på den tid långa tid aktien kraftansamlat inom det tidigare handelsintervallet.

Analys sponsrad av Vontobel

Handla på högt och lågt i samband med den pågående rapportsäsongen!

→ Till instrumenten

BULL LUNDIN X3 VON
Entré köp 140kr
Målkurs 169kr
Nödutgång 136kr

Närmaste avstämningsnivå på ovansidan utgörs av toppen vid 169, följt av 180 kr, i en förmodad rörelse upp mot kanaltaket i den långsiktigt stigande trenden strax ovanför 220 kr.

Vi ser eventuell rekyl ned mot 140 kr som en attraktiv ingångsnivå mot vidare uppgång mot i första hand 169 kr. Nödutgången i form av en stoploss placeras förslagsvis vid en stängning under 136 kr. Aktien presenterar delårsresultat den 11 Maj vilket kan leda till ökad kursvolatilitet.

Skulle aktien mot förmodan visa svaghet genom att falla tillbaka under utbrottsnivån vid 137 kr följt av vidare nedgång genom swing lägsta runt 126 kr sönderslås ett uppgångs scenario.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol LUPE.

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto