Home > Analys: Långsiktig köpsignal utlöst i Lundin Mining!

Analys: Långsiktig köpsignal utlöst i Lundin Mining!

Lundin Mining utlöste en långsiktig köpsignal förra veckan då ett drygt två årigt handelsintervall forcerades på ovansidan. Rekyler är köpvärda ovanför stödet runt 36.50 kr.

Lundin minig aktien har de senaste åren varit en besvikelse i kursutvecklingen då aktien varit fastlåst sedan september 2011 i intervallet 20.70 till 36.50 kr. Detta har på senare tid förändrats då aktien utlöste en köpsignal då ett mindre handelsintervall mellan 25 till 31.50 kr forcerades i april månad inom den större konsolideringen.

Aktien har därefter även lycktas forcera motståndet vid 36.50 kr i den större konsolideringen vilket utlöser en långsiktig köpsignal som har goda möjligheter att på sikt testa tidigare toppnoteringar runt 59 kr. Då aktien forcerat 36.50 kr nivån har detta motstånd omvandlats till en stödnivå vid eventuella rekyler framöver.

Vi ser rekyler som köpvärda framöver, en idealisk ingångsnivå för en långsiktig placering är i närheten av 36.50 kr. En stoploss placeras förslagsvis under 35.50 kr. Målkurs 41.50 kr.

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är stigande. Det kortare glidande medelvärdet i form av 8 veckors glidande medelvärde är svagt stigande. Närmaste motstånd finns runt 41.50 kr. Stöd finns runt 36.50 kr.

Aktien handlas på Svenska börsen med symbol LUMI

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto