Home > Analys: Lundin Mining bryter nyckelstöd…

Analys: Lundin Mining bryter nyckelstöd…

Lundin Mining utlöste en långsiktig köpsignal i början av juli när ett två årigt handelsintervall forcerades på ovansidan. Förutsättningar för fortsatt uppgång mot prisobjektivet strax under 50 kr försämrades markant under gårdagen, då aktien bröt ett nyckelstöd runt 36.50 kr.

Lundin mining aktien utlöste en långsiktig köpsignal i början av juli månad då aktien forcerade ett två årigt handelsintervall på ovansidan under kraftigt ökad omsättning. Ett potentiellt prisobjektiv från köpsignalen är skillnaden mellan botten och taket av det tidigare handelsintervallet. Detta ger ett prisobjektiv på drygt 13 kr från köpsignalen runt 36.50 kr, vilket indikerar en målkurs strax under 50 kr.

Då prisobjektivet inte blivit uppfyllt fanns det goda förutsättningar för fortsatt uppgång så länge som aktien höll sig ovanför det viktiga stödet runt 36.50 kr. Tyvärr bröts detta markant under gårdagen och under betydligt ökad omsättning, vilket ger negativa signaler framöver och sönderslår det potentiella prisobjektivet på ovansidan.

Minsta motståndets lag har vänt nedåt och skulle inte aktien inom kort återetablera sig ovanför 36.50 kr ser det mörkt ut från ett tekniskt perspektiv. Huvudscenariot är fortsatt nedgång mot i första hand stödet runt 34 kr.

För swingtradern uppstår en fördelaktig blankningsnivå vid ett test av 36.50 kr underifrån. En stoploss placeras i detta fall förslagsvis ovanför 37.50 kr. Målkurs 34 kr.

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är svagt fallande. Det kortare glidande medelvärdet i form av 8 veckors glidande medelvärde är fallande. Närmaste motstånd finns runt 36.50 kr. Stöd vid 34 kr.

Aktien handlas på Svenska börsen med symbol LUMI

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto