Home > Analys: Lundin Mining, köpsignaler men överköpt

Analys: Lundin Mining, köpsignaler men överköpt

Gruvföretaget Lundin Mining har haft en kraftig uppgång från årets bottennivåer kring 25,6 kr den 18 maj. Aktien handlas i skrivande stund i 35,75 kr vilket innebär en uppgång på 39,6% på ca 4 månader.

På helåret är Lundin Mining upp med 37,3% att jämföra med OMXS30 som gått upp med 12,6%. Det är stora kast i aktien, men så är också bolagets verksamhet väldigt konjukturkänsligt.

Lundin Mining har fått flera köpsignaler under den senaste tidens starka kursuppgång. De senaste köpsignalerna kom när aktien gick över motståndsnivåerna vid ca 32 kr och ca 34 kr.

Skulle nu också Lundin Mining etablera sig över den starka motståndsnivån vid ca 36 kr får aktien ytterliggare en stark och intressant köpsignal. Då ser aktien ut att kunna testa gamla motståndsnivåer vid ca 38,5 kr och kanske till och med de vid ca 41-42 kr.

Lundin Mining har de närmast liggande viktiga stödnivåerna vid ca 34 kr och ca 32 kr. Under det har aktien också stödnivåer vid ca 30 kr, ca 29 kr, ca 28 kr och sedan vid ca 25,6-26,5 kr.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad. Detta är också fallet för den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalkurvan.

Stochastic-indikatorn är på höga nivåer och visar därmed på att aktien är överköpt. Det är emellertid ingen säljsignal i sig själv då en aktie kan fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Däremot kan aktien då ha svårare att passera ett starkt motstånd. Man kan då också lättare att få nedåtriktade rekyler i aktien.

Ska man köpa Lundin Mining kan det vara en idé att avvakta antingen en rekyl ned mot stödnivån vid ca 34 kr eller att aktien lyckas etablera sig över motståndsnivån vid ca 36 kr. Stop loss om aktien stänger under respektive nivå.

Vill man passa på att blanka aktien nu när den är så överköpt och ligger vid ett starkt motstånd så gör det med relativt små positionsstorlekar. Detta då den långa trenden är uppåt. Stop loss om aktien etablerar sig över motståndet vid ca 36 kr.

Vi skulle emellertid rekommendera att man först avvaktar att aktien får en reversal- eller någon annan typ av säljsignal innan man blankar aktien.

Analys Lundin Mining
Lundin Mining (Dagdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.