Home > Analys: Lundin Mining testar stödnivå.

Analys: Lundin Mining testar stödnivå.

Lundin Mining utlöste en långsiktig köpsignal i början av juli när ett två årigt handelsintervall forcerades på ovansidan. Huvudtrenden är starkt stigande och den nuvarande rekylen har tagit aktien mot stödnivåer vilket utgör ett fördelaktigt köpläge.

Lundin mining aktien har de senaste åren varit en besvikelse i kursutvecklingen då aktien varit fastlåst sedan september 2011, i intervallet 20.70 till 36.50 kr. Detta har under året förändrats då aktien utlöste en köpsignal i april, följt av en starkare köpsignal i början av juli månad då aktien forcerade ett starkt motståndsområde runt 36.50 kr.

Aktien har därefter kraftansamlat inom intervallet 38 till 41.50 kr. Fredagens kursfall har tagit aktien ned mot stödet vid den undre delen av intervallet, vilket skapar ett köpläge.

Då aktien passerat ett tvår årigt handelsintervall på ovansidan under kraftigt ökad omsättning finns det goda förutsättningar för en uppgång mot tidigare toppnotering runt 59 kr, drygt 50 % up från nuvarande kursnivåer.

Skulle mot förmodan stödet runt 38 kr brytas förväntas ett återtest av stödet runt 36.50 kr. Bryts även detta sönderslås det långsiktiga uppgångsscenariot, detta anses som osannolikt i dagsläget.

Vi rekommenderar ett köp på nuvarande kursnivå. En stoploss placeras förslagsvis under 36 kr. Målkurs sätts konservativt till 44 kr.

Den långa trenden i form av 40 veckors glidande medelvärde är stigande. Det kortare glidande medelvärdet i form av 8 veckors glidande medelvärde är stigande. Närmaste motstånd finns runt 41.50 kr. Stöd finns vid 38 följt av 36.50 kr.

Aktien handlas på Svenska börsen med symbol LUMI

(Veckodiagram)
(Veckodiagram)

 

Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto