Home > Analys: Målkurs uppnådd i Medivir.

Analys: Målkurs uppnådd i Medivir.

Medivir aktien har fallit kraftigt på börsen efter att svaghetstecken visats då aktien brutit MA-200 på nedsidan samtidigt som en säljsignal utlösts från en symmetrisk triangelformation. Vi har i analys 14 nov rekommenderat en blankning vilket nådde vår målkurs, 15 % lägre under gårdagens handel.

Medivir aktien är en mycket volatil aktie som haft extrema kurssvängningar i en svagt stigande trend sedan lågpunkten runt 52 kr från feb 2012. Trots de stora kasten har en underliggande trend kunnat urskiljas, då aktien vid ett flertal tillfällen funnit stöd vid det långsiktiga jämviktsvärdet, MA-200.

Ett signifikant brott av detta medelvärde borde då logiskt sett vara ett starkt motstånd vid test underifrån. Aktien bröt i början av november MA-200 med runt 10 %, varvid vi siktade in oss på fortsatt svaghet och såg test underifrån som en attraktiv ingångsnivå inför fortsatt kursfall.

Vi rekommenderade den 14 november en blankning runt 118 kr som med facit i efterhand visat sig vara vältajmat då aktien nådde som högst 119.50 kr ett par dagar senare. Aktien har därefter handlats i en sekvens av fallande bottnar och toppar vilket är idealiskt för en kort position.

Prisobjektivet från utbrottet från den symmetriska triangelformationen indikerar en möjlig nedgång mot 73 kr, vilket har goda odds att uppfyllas med tanke på den styrka säljarna uppvisat på nedgångsdagar den senaste månaden. För er som inte låst in vinsten vid den rekommenderade målkursen rekommenderas att låsa in hälften för ett låta resterande halva utvecklas i takt med den fallande trenden, stoploss på break even.

Närmaste stöd på nedsidan finns vid 100, 85 samt 80 kr.

Så länge som aktien handlas under förra swing toppen vid 115 kr finns det goda möjligheter för fortsatt nedgång.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är sidåtgående. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är fallande.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol MVIR B.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto