Home > Analys: Massiva gap i indexen och uppföljning av tidigare presenterad kort i tyska Dax

Analys: Massiva gap i indexen och uppföljning av tidigare presenterad kort i tyska Dax

I torsdags presenterade jag en möjlighet att gå kort i det tyska indexet Dax och vi har nu fullföljt den förväntade rörelser ner på cirka 2-2,5 %. Torsdagens handel var relativt stillastående medan vi under fredagen noterade tendenser till ett ökat säljintresse, i synnerhet i EuroStoxx, ett annat av Europas stora index. Måndagens öppnade sedan med ett enormt gap ner, vilket fullföljde rörelsen ner till Value Area Low/unfair lows och stödnivåer (gröna linjer i graferna) där jag nämnde att sannolikheten för intresserade köpare är hög. Notera att priserna har förskjutits en aning (strukturen är densamma men priserna är förändrade) efter fredagens rullning i futureskontrakten, där vi nu handlar junikontraktet.

dax uppföljning
Dax 60-minuters graf – Gap fullföljde rotationen ner och nu stark respons från köparna

Efter kraftiga gap och väldigt utdragna priser finner vi ofta de bättre möjligheterna i marknaden, vilka ofta snabbt tas tillvara på av marknadens aktörer. Det fanns ingen möjlighet för mig att hinna gå ut med ett case att gå lång i Dax, men notera att min strategi primärt bygger på handel kring värde (områden) och efter en överreaktion ner så söker jag vanligtvis möjligheten för en motrotation upp och vice versa. Responsen har hittills vart god från köparna och priset har redan tagit sig upp till värdeområdets VPOC (mest accepterade prisnivå). Se grafen ovan för en tydlig visuell bild.

Just specifikt i detta fall så kan jag inte sticka under stolen med att ett sådant stort gap ned, förorsakat av helgens event, var en aning tur, eftersom det föll sig extremt väl med min analys. Självfallet kunde utfallet varit annorlunda, vilket hade resulterat i ett kraftigt gap upp istället. Faktum är dock, enligt min erfarenhet, att vi oftast ser gap i linje med förväntningar på prisrotationer kring värde.  Auktionsmarknadsprocessen och förhållandet mellan utbud och efterfrågan har relevans, oavsett om rörelserna delvis sker i form av gaps eller inte.

Svårigheterna med de fundamentala faktorerna är att man sällan vet hur pass mycket som redan ligger inprisat i marknaden. Helgens event och dagens rörelser i indexen får representera ett bra exempel på detta. Självklart justerades priserna ned avsevärt i form av ett gap, men det tog inte lång tid innan köparna åter fattade intresse för de lägre priserna och i skrivande stund har vi redan hämtat tillbaka över 50 % av gap-rörelsen ner. Att kliva i marknaden en dag som denna med positivt bias och fokusera på att köpa/gå lång är extremt svårt om man endast fokuserar på fundamentala faktorer. Om man å andra sidan lägger huvudfokus på auktionsmarknadsprocessen och förväntningar på värdeområdet så blir bilden betydligt klarare. Köparna har dominerat handel i tyska Dax, av den enkla anledningen att priserna är väldigt fördelaktiga att köpa vid, i förhållande till ”rättvisa” priser inom värde.

Lär dig Volume Profile och Auktionsmarknadsteorin

World Capital Markets – Sveriges första analysprodukt baserad på Volume Profile

World Capital Markets är ett exklusivt marknadsbrev som går ut genom e-post i PDF-format. Produkten är Sveriges första baserad på analysverktyget Volume Profile och består av aktuella marknadsuppdateringar, konkreta handelscase och teoretisk utbildning om de finansiella marknaderna. Fokus ligger på några av de populäraste och mest likvida marknaderna i världen, The World Capital Markets. Däribland finner ni OMXS 30, Dax, S&P500, Guld, Silver, Crude Oil och några fler.

Under en begränsad period så erbjuds produkten helt gratis. För att starta er prenumeration så behöver ni endast besöka Worldcapitalmarkets.se och signa upp er e-postadress på förstasidan, så kommer ni mottaga brevet helt utan kostnad direkt i er inkorg.

Prenumerera →

Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto