Home > Analys: Meda har fått starka köpsignaler

Analys: Meda har fått starka köpsignaler

Det internationella speciality pharmaföretaget Meda som är specialiserat på marknadsföring och marknadsanpassad produktutveckling har genom åren utvecklats synnerligen positivt. Meda A, som i skrivande stund handals i 76,25 kr, noterades i ca 2-4 kr för 10-11 år sedan. Det stora lyftet i aktien kom dock mellan åren 2003 och 2006. Aktien toppade då av på 128,73 den 27 och 29 december 2006. Sedan 2010 har aktien istället pendlat i ett intervall mellan ca 50-60 kr och 70-80 kr.

Den senaste månaden har emellertid Meda A vaknat till liv och fått en serie av köpsignaler. Köpsignalerna kom när motståndsnivåerna vid ca 68 kr, ca 70 kr och ca 73,8 kr passerades. Dessutom har uppgången skett med ett klart positivt volymsamband vilket stärker köpsignalernas signalvärde. Handelsvolymen har alltså ofta varit större under uppgångsdagarna än under nedgångsdagarna. Detta till skillnad på hur det ser ut på börsen generellt sett.

Köpsignalerna indikerar en uppgångspotential till minst ca 80 kr. På vägen dit har aktien också motsåndsnivå vid ca 77 kr som kan orsaka vissa besvär i uppgången. Skulle aktien sedan etablera sig över 80 kr finns det sedan viktiga motståndsnivåer vid ca 83 kr och ca 88 kr. På lite längre sikt ser aktien emellertid ut att ha goda möjligheter att även testa av dess högsta nivå från 2006 på ca 129 kr.

Skulle Meda A råka ut för nedåtriktade rekyler finns det stödnivåer som kan ta emot aktien vid ca 73,8 kr, ca 72 och ca 70 kr.

När det gäller trender så är både den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, samt den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, tydligt uppåtriktade.

Stochastic-indikatorn visar å andra sidan att aktien är i ett överköpt läge. Detta är emellertid ingen säljsignal i sig själv då en aktie kan fortsätta att vara översåld en längre tid om den kommit in i en stark trend. Man kan då däremot öka beredskapen på att aktien lättare kan göra en netåriktad rekyl inom den uppåtgående trenden.

Rekommendationen är därför att köpa Meda A på eventuella nedåtriktade rekyler till i närheten av de olika stödnivåerna. Till exempel kan en rekyl ned till ca 74 kr vara ett intressant köptillfälle. Sikta sedan på uppgångar till i första hand ca 77-80 kr. På längre sikt kan emellertid betydligt högre nivåer komma att nås.

Arbetar man med kortsiktiga strategier kan man använda sig av en stop loss om aktien stänger under 73 kr. Är man lite mer tålmodig sätter man en stop loss om aktien stänger under stödet vid ca 70 kr eller alternativt under det vid ca 68 kr.

Analys Meda
Meda A (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto