Home > Analys: Medivir närmar sig attraktiv köpnivå.

Analys: Medivir närmar sig attraktiv köpnivå.

Medivir aktiens stigande trend har de senaste månaderna övergått till ett större sidledes handels intervall mellan 111 och 150 kr. Det finns goda förutsättningar att det stigande 200 MA runt 117 kr återigen skapar ett köpintresse.

Medivir aktien är en mycket volatil aktie som haft extrema kurskast i en svagt stigande trend sedan lågpunkten runt 52 kr från feb 2012. De stora svängningarna ökade återigen i mitten av maj då ett motstånd runt 120 kr forcerades, vilket tog aktien upp mot en lokal topp runt 150 kr.

Kursfallet på drygt 20 % från juni toppen vändes i närheten av det långsiktiga jämviktsvärde i form av 200 MA i början av augusti.

Den nuvarande rekylen har tagit aktien ned i närheten av 200 MA, vilket återigen utgör en fördelaktig ingångsnivå då de tekniska förutsättningarna är likartade.

Huvudscenariot är en vändning av nuvarande rekyl i närheten av stödet vid 200 MA inför en ny uppgångsfas mot i första hand 130 kr nivån. Skulle mot förmodan 200 MA brytas är det först vid en notering under 111 kr som huvudtrenden kan ifrågasättas.

Vi föreslår ett mellan 116 – 118 kr. En stoploss placeras förslagsvis under 114 kr. Målkurs sätts konservativt till 130 kr.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Stöd finns runt 117 kr. Motstånd vid 130 följt av 140 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol MVIR B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto