Home > Analys: Medivir vid attraktiv ingångsnivå.

Analys: Medivir vid attraktiv ingångsnivå.

Medivir aktien har sedan maj månad svängt kraftigt inom intervallet 120 – 148 kr. Kursfallet de senaste veckorna har tagit aktien ned mot stödet vid botten av detta intervall vilket skapar ett köpläge.

Medivir aktien är en mycket volatil aktie som haft extrema kurskast i en svagt stigande trend sedan lågpunkten runt 52 kr från feb 2012. De stora svängningarna ökade återigen i mitten av maj då ett motstånd runt 120 kr forcerades.

Detta utlöste en köpsignal som snabbt tog aktien upp mot 150 kr nivån. Aktien har därefter svängt kraftigt inom intervallet 120 – 150 kr.

Motståndet vid 120 kr har omvandlats till ett stöd helt i enlighet med klassisk analys metodik. Detta stöd testades i slutet av förra veckan och än så länge visat sig hålla.

Då potentialen för en uppgång mot tidigare toppnoteringar anses vara god är risken för ett köp runt stödet vid 120 kr fördelaktigt då man kan placera en snäv stopp med förhoppning på en uppgång till åtminstone 140 kr nivån.

Vi föreslår ett köp runt 121 kr. En stoploss placeras förslagsvis vid 114.80 kr. målkurs 140 kr.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är stigande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är fallande. Stöd finns runt 120 kr. Motstånd vid 148 kr.

Aktien handlas på Stockholmsbörsen, under symbol MVIR B

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Taggar:
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto