Home > Analys: Mekonomen – varför potentialen i aktien är fördelaktig

Analys: Mekonomen – varför potentialen i aktien är fördelaktig

Fördelen med aktiemarknaden, jämfört med andra marknader, är att den är väldigt likvid. Det finns alltid en köpare och alltid en säljare. För att undvika emotionella beslut som är mycket vanliga i likvida marknader och som kan leda till att man gör fel, gäller det att ha någon form av teknisk eller fundamental fakta i ryggen, vara säker på sin sak och ha en strategi för positionen.

I fallet med MEKO finns flera signaler som indikerar på att aktien börjat bromsa och den tekniska ritningen ger förhoppningar om en ordentlig kursuppgång. I april etablerade sig aktiekursen under 34-veckors glidande medelvärde där kursen utvecklade sig i en negativ konsolidering och utlöste sedan ett fall ner till 189. Med tanke på volymackumulationen samt aktiekursens position i förhållande till bollingerband och trendlinje, så finns det anledning att spekulera i om aktien bottnat. Vidare stöd finns i månadsdiagrammet där aktiekursen just nu befinner sig på 50-månaders glidande medelvärde men också på ett undre bollingerband.

Den observante analytikern märker också att aktiekursen gjort lägre toppar jämfört med för ett år sedan. Detta skapar farhågor om att en negativ trend kan vara förestående. Det finns alltid risker och farhågor men man kan faktiskt använda dessa farhågor till sin fördel, och detta genom att sätta en stopploss med två dagars stängning under 178. Då ger man aktiekursen utrymme att eventuellt bekräfta ett trendbrott samtidigt som man begränsar sin risk och medger att man hade fel.

Mekonomen har djupa rötter i Norden och vinstutvecklingen är mycket stadig och stiger i takt med försäljningstillväxten. Det är en viktig faktor att den extra kronan man säljer för också ger en extra krona i vinsttillväxt. Ibland ser man företag som säljer mer men misslyckas i vinsttillväxt och detta är något som aktiemarknaden ofta ratar. Trenden för vinstutveckling är stigande och det tekniska utfallet som aktiekursen varslar om ger potential för den tekniska triangeln upp till 300. Ett första motstånd finns vid 214.

Mekonomen
Mekonomen
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto