Home > Analys: MTG B forcerar motståndet

Analys: MTG B forcerar motståndet

MTG B aktien har efter ett positivt mottagande av delårsrapporten i april visat positivt volym mönster inom den stigande trendkanalen. Ett starkt motstånd runt 285 kr har forcerats vilket lämnar vägen öppen för en uppgång mot motståndet vid kanaltaket vid 320 kr.

Modern Times Group MTG AB, är ett medieföretag som ingår i Kinneviksfären och äger bland annat Viasat och därigenom TV3, Sportkanaler och TV1000 m.fl. Företaget har dotterbolag i flera europeiska länder, bland andra Norge, Danmark, Finland och Polen.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är fallande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Stöd finns vid den stigande trendlinjen vid 269 kr samt vid tidigare lågpunkt runt 240 kr. Närmaste motstånd finns vid kanaltaket runt 320 kr samt 370 kr.

MTG B aktien har på senare tid visat styrka i form av en stigande relativ linje vilket innebär att aktien numera är stark i jämförelse med OMXS30 index. Detta är ett positivt tecken vilket underlättade att forcera motståndet runt 285 kr. En köpsignal har utlösts vilket sannolikt tar aktien upp mot motståndet vid kanaltaket runt 320 kr

Vid den utlösta köpsignalen uppstod inte en volymökning vilket minskar styrkan i köpsignalen och det potentiella stödet runt 285 kr vid eventuell rekyl framöver. Då trenden är uppåtriktad gäller det att hitta lägen med fördelaktig risk kontra potential vilket i detta fall skulle innebära ett återtest av stödet runt 285 kr, observera dock att stödet anses vara svagare än i normal fallet. Skulle aktien forcera kanaltaket vid 320 kr är det ett tecken på extraordinär styrka vilket på sikt kan ta aktien upp mot ett starkt motståndsområde runt 370 kr.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto