Home > Analys: MTG B har fått säljsignaler

Analys: MTG B har fått säljsignaler

MTG B har fått säljsignaler och ligger i nedåtgående trender. Skulle MTG B dessutom etablera sig under stödet vid 257 kr får aktien mycket kraftiga säljsignaler med stor potential på nedsidan. Vi rekommenderar att aktien blankas på eventuella uppåtrekyler.

Modern Times Group, eller MTG, är ett internationellt mediaföretaget som har sin kärnverksamhet inom TV. Detta innebär bland annat att bolaget är i hög grad konjukturkänsligt då annonskonjukturen kan svänga stort.

MTG B har i år gått ner med 6,0% räknat på kursen i skrivande stund på 309. Detta att jämföra med utvecklingen för OMXS30 som istället gått upp 2% i år.

MTG B (Månadsdiagram)
MTG B (Månadsdiagram)

MTG B har ett kraftigt motstånd vid ca 370 kr som aktien har stött i ett flertal gånger det senaste året.

Studerar vi månadsdiagrammet ovan ser vi om MTG B skulle etablera sig över 370 kr motståndet får aktien en tydlig köpsignal. Då ser vägen öppen ut för en uppgång till nästa starka motståndsområde som ligger vid ca 500 kr.

Skulle däremot MTG B etablera sig under stödet vid ca 257 kr får aktien en stark säljsignal. Risken är då uppenbar att aktien inte hittar något starkare kursstöd förrän först vid ca 156 kr nivån. Detta skulle i så fall innebära en nedgång på ca 40% från 257 kr..

Det ser alltså ut att kunna bli relativt stora rörelser för MTG B om aktien etablerar sig utanför konsolideringsintervallet 257- 370 kr.

Studerar vi istället dagsdiagrammet nedan så får vi ett kortsiktigare perspektiv. Där ser vi att MTG B har fått ett antal säljsignaler sedan årshögstanivån på 371,3 kr den 3 april. Bland annat fick  MTG B säljsignaler när aktien gick under stödnivåerna vid ca 330 kr och ca 316 kr.

Skulle MTG B etablera sig under stödnivån vid ca 297 kr får aktien förnyade säljsignaler. Då borde stödnivån vid ca 271 kr och troligtvis även den viktiga stödnivån vid 257 kr komma att testas.

Stochastic-indikatorn är på låga nivåer och indikerar att MTG B är översålt. Det är dock ingen köpsignal i sig självt då en aktie kan fortsätta vara översåld en längre tid om aktien kommit in i en stark trend.

Stochastic-indikatorn har dessutom börjat visa tendens till positiv divergens. Det är när själva aktiekursen når nya bottnar på allt lägre nivåer medan indikatorn når nya bottnar på allt högre och högre nivåer. Detta är dock inte heller någon köpsignal i sig själv. Däremot förstärker det signalvärdet i eventuellt kommande köpsignaler.

De närmaste motstånden för MTG B ligger vid ca 320 kr där två olika trendlinjer ansluter. Stänger MTG B över 320 kr så får aktien köpsignaler som dock har relativt begränsad uppsida. Redan vid ca 330 och ca 340 kr har MTG B motståndsnivåer som tar emot.

Den viktigaste motståndsnivån ligger däremot vid ca 370 kr. Etablerar sig MTG B får aktien betydligt starkare köpsignaler. Detta har vi också redan konstaterat från studierna av månadsdiagrammet ovan. Det är också först då vi kan börja sikta på 500 kr nivån.

Det ser emellertid mycket svårt ut för MTG B att den närmaste tiden utmana motstånden vid 370 kr. Detta bland annat på grund av att både den långa samt den korta trenden är tydligt nedåtriktade för aktien.

Dessutom ser det inte ut som om aktien får stöd av aktiemarknaden generellt sett. Se vår analys av OMXS30 den 14 maj.

Vi rekommenderar därför att MTG B-aktien blankas på eventuella uppgångar. Sikta på en nedgång till minst ca 271-257 kr. Stop loss om aktien stänger över 320 kr, 340 kr eller över 370 kr. Allt efter var och ens riskpreferens.

Flytta ner stop lossen allteftersom positionen visa mer och mer vinst.

MTG B (Dagsdiagram)
MTG B (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt mynt nyheter

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.