Home > Analys: MTG B laddar för utbrott!

Analys: MTG B laddar för utbrott!

MTG B aktien har efter ett positivt mottagande av delårsrapporten i april visat ett positivt volym mönster inom den stigande trenden. Ett starkt motstånd runt 285 kr är på väg att testas för tredje gången vilket om passeras utlöser en köpsignal.

Modern Times Group MTG AB, är ett medieföretag som ingår i Kinneviksfären och äger bland annat Viasat och därigenom TV3, Sportkanaler och TV1000 m.fl. Företaget har dotterbolag i flera europeiska länder, bland andra Norge, Danmark, Finland och Polen. Förutom Viasat äger MTG ett flertal radiostationer, bland andra RIX FM och Bandit Rock. Andra delar av MTG är Strix Television. Affärsområdet broadcasting är det överlägset största och står för 70,0 procent av koncernens sammanlagda inkomster. Området är uppdelat i delarna Fri-TV Skandinavien, Fri-TV Östeuropa och Betal-TV. Kanalerna sänds i huvudsak från London.

Den långa trenden i form av 200 dagars glidande medelvärde är fallande. Den korta trenden i form av 40 dagars glidande medelvärde är stigande. Stöd finns vid den stigande trendlinjen vid 260 kr samt vid tidigare lågpunkt runt 240 kr. Närmaste motstånd finns runt 285 kr följt av 335 kr.

MTG B aktien har på senare tid visat styrka i form av en stigande relativ styrka vilket innebär att aktien är stark i jämförelse med OMXS30 index. Detta är ett positivt tecken då aktien gjort sig redo att attackera motståndet för tredje gången. Aktien har testat den stigande trenden tre gånger vilket ger en god referensnivå framöver vid eventuell rekyl mot denna upptrend.

Skulle aktien de närmaste dagarna forcera motståndet runt 285 kr under tilltagande omsättning utlöses en köpsignal. Potentialen på ovansidan är i första hand en uppgång mot tidigare toppar runt 335 kr.

Har man funderingar på att köpa aktien bör man vänta på att aktien forcerar motståndet runt 285 kr med god marginal och under ökad omsättning. Så länge som aktien håller sig ovanför den stigande trendlinjen vid 260 kr finns det goda förutsättningar för vidare uppgång.

(Dagsdiagram)
(Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto