Home > Analys: När spricker fasaderna för Castellum och Fabege?

Analys: När spricker fasaderna för Castellum och Fabege?

Per Lindvall skriver i SvD att fastighetsbolagen har överdrivit sina vinster och fastighetsvärden i sina redovisningar. Dessutom ser de flesta fastighetsbolags aktierna svaga ut enligt den tekniska analysen. Vi rekommenderar därför att man håller sig borta från fastighetsbolagen tills läget klarnar.

Per Lindvall skrev som vanligt en mycket läsvärd artikel i gårdagens SvD Näringsliv med rubriken ”När spricker fastighetsbolagens fasader”. Per Lindvall är en mycket kunnig ekonomisk skribent och som dessutom ofta kommer med helt nya infallsvinklar. Att han har andra perspektiv på saker och ting och vågar ta ut svängarna i sina artiklar kan ha att göra med att han, förutom att han har en gedigen finansiell utbildning, sitter och jobbar i Dalarna och inte i Stockholm. Sedan att han troligen är oberoende rent finansiellt av sitt journalistjobb hjälper nog till det också…

Artikeln handlar bland annat om att fastighetsbolagen ofta redovisar icke värdehöjande underhållskostnader på sina fastigheter som om de istället vore värdehöjande investeringar. På så sätt redovisas konstlat lägre kostnader och ökande fastighetsvärden i bolagen.

Simsalabim så trollas alltså högre vinster och högre substansvärden fram ur tomma luften. Detta får givetvis också som följd att analytikerna kan motivera betydligt högre riktkurser än annars. Skulle man istället justera redovisningarna för denna, enligt artikelförfattaren, felaktiga och ytterst tveksamma branschpraxis så blir fastighetsbolagens värderingar troligen i högsta grad ifrågasatta.

Specifikt tas Castellum upp som exempel i artikeln. Skulle flera analytiker hänga på det här kan vi emellertid räkna med att det kommer inverka klart negativt på många andra fastighetsbolags värderingar.

Tittar vi på Castellums kursdiagram ser vi att aktien har fått säljsignaler och ligger i nedåtgående trender. Både 200 dagars och 20 dagars medeltalskurvan pekar nedåt. Castellum har en stödnivå vid ca 82 kr, men de säljsignaler aktien tidigare fått indikerar att aktien förr eller senare ska ner och testa stödnivån vid ca 76,5 kr. Castellums aktiekurs är i skrivande stund 85,35 kr.

Skulle Castellum istället gå uppåt har aktien ganska starka motståndsnivåer vid ca 88 kr, ca 91 kr och ca 94 kr att tampas med.

Castellum (Dagsdiagram)
Castellum (Dagsdiagram)

Går vi istället över till Fabege, ett annat våra stora börsnoterade fastighetsbolag, så ser att även den aktien ser svag ut. Trenderna pekar även här nedåt. Fabege fick en tydlig säljsignal ur en huvudskuldra-formation när den gick under 58 kr. Fabege, som i skrivande stund handlas på 55,7 kr, har en stödnivå redan vid 54,5 kr. Säljsignalen indikerar emellertid att aktien minst ska ner och testa stödnivån kring 52 kr. Under den nivån har Fabege stöd vid ca 48 kr och ca 43 kr.

På ovan sidan har Fabege en motsåndsnivå vid ca 58 kr och sedan framförallt vid 63-65 kr.

Det ser alltså förnärvarande ganska svagt ut i diagrammen för dessa två fastighetsbolag. Det är också en liknande bild man får om man går igenom börsens övriga fastighetsbolag. Skulle dessutom flera analytiker hänga resonemanget om att fastighetsbolagen skruvat på sin redovisning för att ge en för positiv bild så kan denna trend förstärkas.

Vi rekommenderar därför av flera skäl att man håller sig borta från fastighetsbolagen tills läget klarnar.

Fabege (Dagsdiagram)
Fabege (Dagsdiagram)

Anmäl dig till vårt exklusiva nyhetsbrev idag!

Skräddarsydda e-postmeddelanden

Ingen SPAM någonsin!

Alt coin news

Avprenumerera närsomhelst

Efter registrering kan du även få enstaka specialerbjudanden från oss via e-post. Vi kommer aldrig sälja eller lämna ut dina uppgifter till tredjeparter. Se vår sekretesspolicy här.