Home > Analys: Nasdaq Composite i ett tradingintervall

Analys: Nasdaq Composite i ett tradingintervall

Nasdaq Composite Index, som är ett index för över 3 000 st bolag från framför allt teknologi- och tillväxtsektorn i USA, har i sommar haft en slagig utveckling.

Indexet bottnade ur den 4 juni vid 2 726,7 den 4 juni och har sedan dess varit uppe på 2 987,9 som högst. Indexet står i skrivande stund på 2 863,55.

Vi skrev i vår förra analys av Nasdaq Composite Index den 12 juli att indexet, som då låg vid ca 2 888, återigen skulle kunna gå upp emot motsåndsområdet vid ca 2 970-3 000 men att det området också skulle vara tämligen svårforcerat.

Indexet gjorde sedan en uppåtrörelse till 2 976,2 som högst, och har sedan alltså rekylerat tillbaka.

Motståndsområdet för Nasdaq Composite Index vid ca 2 940-3 000 ser fortfarande relativt starkt ut.

Indexet får emellertid en tydlig köpsignal om det orkar etablera sig över 3 000. I så fall siktar vi på uppgångar till motståndsområdena kring ca 3 085 och ca 3 134.

Nasdaq Composite Index har ett stödområde kring 2 800-2 860 som nedåtriktade rekyler lätt kan fastna vid. Skulle indexet stänga under 2 800 siktar vi på en nedgång till stödområdet kring ca 2 726-2 750.

En betydligt allvarligare säljsignal skulle indexet få om det etablerade sig under stödet vid ca 2 726.

Man kan alltså betrakta det som att Nasdaq Composite Index ligger i ett tradingintervall med golv vid ca 2 800-2 860 och tak vid ca 2 940-3 000.

Den långa trenden, definierat som lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är uppåtriktad.

Trots att indexet kastats hit och dit den senaste tiden så är även den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, också uppåtriktad.

Stochastic-indikatorn är nere på neutrala till låga nivåer. Indexet har alltså en antydan till att vara översålt. Detta samtidigt som indexet är i närheten av stödområdet 2 800-2 860.

Kanske kan vi få en uppåtrörelse snart?

För den aktive placeraren fortsätter vi att rekommendera köp på nedåtriktade rekyler. Särskilt om köpen kan ske nära eller i stödområdet vid 2 800-2 860. Sikta på uppgångar till 2 940-3 000.

Stop loss om indexet stänger under 2 800. Flytta upp stop lossen allt eftersom positionen visa mer och mer vinst.

NASDAQ Composite (Dagsdiagram)
NASDAQ Composite (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto