Home > Analys: Nasdaq Composite har fått köpsignaler

Analys: Nasdaq Composite har fått köpsignaler

Nasdaq Composite Index, det amerikanska indexet för teknologi- och tillväxtaktier, har i år gått upp med 3,4%. Under 2012 gick indexet upp med 15,9 %. Detta att jämföra med vårt svenska OMXS30 som gått upp med 11,8 % förra året och 2,2 % i år.

Såsom vi skrev om i vår analys av Nasdaq Composite Index den 12 december fick indexet en köpsignal när det etablerade sig över 3040 nivån. Det innebär att index bör ha en god chans att även gå upp och testa motståndsnivån vid förra årets högstanivån 3196,9.

På vägen dit upp har indexet stannat upp något vid motståndsnivån vid ca 3100, men nu ser indexet ut att fortsätta sin uppgång mot ca 3200. Indexet ligger i skrivande stund på 3121,26.

Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, är emellertid fortfarande oregelbunden. Den korta trenden, lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, är dock tydligt uppåtriktad.

Från ett mer långsiktigt perspektiv finns det dock fortfarande stora frågetecken inför hållbarheten i denna uppåtgående trend. Det är främst ett antal breddindikatorer och ett negativt handelsvolymmönster som indikerar marknaden i ett senare läge riskerar att vända ner ordentligt. Men så länge den kortsiktiga trenden pekar upp så är det bara att hänga på.

Man kan dock gärna vara lite försiktig med postionsstorlekarna, bevaka sina stop losser extra nogrannt och kanske göra en hel del vinsthemtagningar om Nasdaq Composite Index kommer upp till motståndet vid ca 3200.

Stochastic-indikatorn är också uppe på höga nivåer och visar därmed på att indexet är överköpt. Det är emellertid ingen säljsignal i sig själv då indexet kan fortsätta att vara överköpt en längre tid om den kommit in i en stark trend.

Däremot kan Nasdaq Composite Index då ha svårare att passera starka motstånd och man kan då också lättare att få en nedåtriktad rekyl i indexet.

Får indexet sådana nedåtriktade rekyler finns det stödnivåer vid ca 3100 och ca 3075 som har goda chanser att fånga upp rörelsen. Skulle så inte ske får indexet istället säljsignaler. Då siktar vi på att det ska ner och testa stödnivåerna vid ca 3040 och kanske också de vid ca 2936-2950.

Skulle Nasdaq Composite Index däremot etablera sig under 2936 får det relativt kraftiga säljsignaler. Risken är då stor att vi ska ner minst till stödnivån vid ca 2810.

I och med detta rekommenderar vi försiktiga köp på eventuella rekyler. Sikta i första hand på uppgångar till ca 3200. Stop loss om indexet stänger under 3075. Flytta också upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Analys Nasdaq Composite Index
Nasdaq Composite Index (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto