Home > Analys: Nasdaq Composite vid viktig nivå

Analys: Nasdaq Composite vid viktig nivå

Nasdaq Composite Index, indexet för över 3 000 st bolag från framför allt teknologi- och tillväxtsektorn i USA, har de senaste veckorna fortsatt sin uppgång. Indexet har, räknat på fredagens stängningsindex 3193,32, gått upp med hela 13,6 procent sedan det  bottnade ur på 2810,8 den 16 november. Uppgången i år är på 5,8 procent.

Nasdaq Composite Index ligger i en kortsiktig trend, som föga förvånande, är tydligt uppåtriktad. Den långa trenden, som vi definierar efter lutningen på 200 dagars medeltalskurvan, har tidigare varit oregelbunden men börjar nu också den så dra sig uppåt.

Som vi tidigare skrivit, till exempel i vår analys av Nasdaq Composite Index den 11 januari, har indexet  fått sort ett antal köpsignaler under uppgången. Nu har indexet emellertid kommit upp till ett starkt och viktigt motståndsområdet vid ca 3197 som vi tidigare angivit som vårt målområde. Kommer indexet att ha kraft att bryta över även detta viktiga motstånd?

Skulle Nasdaq lyckas etablera sig över 3197 får indexet i så fall en intressant köpsignal. Särskilt om genombrottet skulle ske under en stor handelsvolym så blir denna köpsignal extra stark. Indexet har sedan ett motståndsområde kring ca 3230-3270 som kan orsaka temporära problem, men uppgångspotentialen på en sådan signal ser då ut att att vara minst upp till ca 3500.

Skulle däremot motståndsområdet vid ca 3197 passeras under en mer blygsam handelsaktivitet blir köpsignalen, och också uppgångspotentialen, mer tveksam. Risken är då att indexet inte orkar hålla sig över denna nivå någon längre tid. Tyvärr finns det en viss risk för detta scenario. Indikationer på det kommer främst från ett antal breddindikatorer och handelsvolymmönstret som starkt ifrågasätter hållbarheten i den uppåtgående trenden.

Uppgången under hösten har nämligen, liksom i Sverige, skett med ett negativ handelsvolymmönster. Börshandeln har under nedgångsdagarna har ofta varit minst lika stor som den under uppgångsdagarna. För att en uppgång ska se riktigt hälsosam ska det snarast vara precis tvärtom. Detta ökar risken för att hela denna uppgångsfrekvens bara är ett så kallat bearmarket rally, en del av en större konsolderings- eller nedgångsfas.

Dessutom har en såpass för indexet viktig aktie som Apple fått kraftiga säljsignaler. Apple som i skrivande stund handlas i ca 478 USD ser i diagrammen ut att på sikt ha en nedgångspotential till ca 310-325 USD. Kortsiktigt ser det i och för sig ut som om Apple har möjligheter att rekylera upp till motståndsnivåerna kring ca 485-515 USD. På lite längre sikt ser det dock ut som om Apple med sin stora indexvikt riskerar tynga ner indexutvecklingen betydligt.

På avdelningen varningssignaler finns också Stochastic-indikatorn som uppvisar en negativ divergens gentemot själva indexet. När indexet fått toppar på allt högre och högre nivåer har indikatorn istället fått toppar på allt lägre och lägre nivåer. Detta är ingen säljsignal i sig själv. Däremot så ökar det signalvärdet på eventuella säljsignaler man kan få i indexet.

Nasdaq får sådana säljsignaler om det skulle etablera sig under den uppåtgående trendlinjen som i dagsläget ligger vid ca 3140. Sedan har i och för sig indexet stödnivåer redan vid ca 3130-3125, ca 3100 och ca 3075.  Men skulle indexet gå under dessa nivåer under stor handel finns det anledning att ta säljsignalerna på allvar. Nedsidan skull i så fall kunna vara betydande. Indexet riskerar då gå ner och testa de viktiga stödnivåerna både vid ca 2950 och 2810.

Rekommendationen för den försiktige placeraren är därför att göra vinsthemtagning här vid motståndsområdet kring ca 3200. Skulle sedan indexet etablera sig över 3200 under en stor handelsaktivitet kan positionerna köpas tillbaka. Sikta i så fall på ca 3250 i första hand och ca 3500 i andra hand.

Skulle däremot indexet gå under stödnivåerna vid ca 3140 och ca 3075 under en stor handelsaktivitet kan man i istället blanka indexet. Gör det i så fall på eventuella tillfälliga uppgångsrekyler. Sikta på 2950 i första hand och ca 2810 i andra hand. Stop loss om indexet stänger över 3200. Flytta ner stop lossen allt eftersom positionen visa mer och mer vinst.

Nasdaq
Nasdaq (Öppna diagram i TP Trader)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto