Home > Analys: Nasdaq går från klarhet till klarhet…

Analys: Nasdaq går från klarhet till klarhet…

Nasdaq Composite Index, som är det amerikanska indexet för över 3 000 st bolag från framför allt teknologi- och tillväxtsektorn, har sedan i slutet av september givit ifrån en serie sälj- och svaghetssignaler. Se också vår analys av Nasdaq Composite Index den 22 oktober.

De säljsignaler som indexet tidigare givit ifrån sig indikerar en nedgångspotential till minst ca 2850. Håller inte stödnivåerna vid ca 2840-2850 siktar vi på indexet också ska ned och testa av stödområdena kring ca 2726-2750.

Den senaste säljsignalen fick indexet i fredags när det var uppe som högst vid 3033,85, alldeles under motståndsnivån vid ca 3040, för att sedan gå ner och stänga på 2982,15 vilket var under den lägsta nivån dagen innan. Det innebar att vi fick en så kallad key-reversal day säljsignal i stapeldiagrammet och en bearish engulfing i candlestickdiagrammet.

Vi skrev också i ovan nämnda analys att om indexet skulle rekylera upp till motståndsnivån vid ca 3040 skulle det innebära ett mycket intressant blankningsläge. Vi hoppas att några av våra läsare kunde agera på detta.

En annan infallsvinkel på fredagens utveckling är att om inte börsen kan gå upp och hålla kvar sin uppgång efter så starka sysselsättningssiffror som vi fick då, vad ska då kunna få upp börsen? Särskilt när Stochastic-indikatorn var nere på låga nivåer och därmed visade att indexet var översålt.

Ur börspsykologisk synvinkel är detta ett klart illavarslande tecken.

Detta skulle också kunna bli ett tydligt exempel på att det inte är en köpsignal bara för att Stochastic-indikatorn är nere på låga nivåer. Indexet kan nämligen fortsätta att vara översålt en relativt lång tid om den kommit in i en stark trend.

Många har nog också ställt in sig på att börsen ska få sedvanlig stimulans inför presidentvalet och därför behållt sina aktier.

Men vad väntar nu efter presidentvalet i morgon? Åtstramningar? Fiscal cliff? Ska detta kanske också kryddas framåt vårkanten med en serie flyganfall på Irans kärnkraftsanläggningar? Vi får väl se, men psykologin i marknaden kan i alla fall riskera bli en helt annan än tidigare.

Den korta trenden, som vi definierar efter lutningen på 20 dagars medeltalskurvan, har varit nedåtriktad sedan i början av oktober. Medeltalskurvan, som nu ligger vid ca 3029, börjar nu också närma sig 200 dagars medeltalskurvan som ligger vid ca 2981, ovanifrån. Bryter det korta medeltalet under det långa så ger indexet ytterliggare en bekräftelse på att trenden är nedåt. Den långa trenden har däremot ännu inte vänt nedåt.

Vi fortsätter därför att rekommendera blankning av Nasdaq Composite Index på uppåtrekyler. Indexet har nu en stark motståndsnivå vid ca 3040. Skulle indexet rekylera upp dit än en gång innebär det fortsatta intressanta blankningslägen.

Blankar man i närheten av 3040 kan man använda sig av en stop loss om indexet stänger över motståndsnivåerna vid ca 3 040, ca  3 085 eller ca 3 114. Allt beroende på var och ens riskpreferens. Flytta sedan ner stop lossen allteftersom positionen visar mer och mer vinst.

Följer man en mer kortsiktig strategi kan man sikta sedan på en nedgångar till strax under ca 3000 eller ca 2960. Har man istället en något längre placeringshorisont kan man sikta på nedgångar till i första hand ca 2840-2850, och i andra hand till ca 2726-2750.

Analys Nasdaq Composite
Nasdaq Composite (Dagsdiagram)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto