Home > Analys: Nasdaq har effektuerat köpsignaler

Analys: Nasdaq har effektuerat köpsignaler

Nasdaq Composite Index, det amerikanska indexet för teknologi- och tillväxtaktier, har i år gått upp med 6,4 procent. Detta är nästan lika mycket som för vårt svenska OMXS30 som avancerat 8,5 procent.

Nasdaq Composite Index fick en fin köpsignal när det i går stängde på 3213,12 och därmed etablerade sig över den viktiga motståndsnivån vid ca 3197. Köpsignalen indikerar därmed att den uppåtgående trenden kan fortsätta ett tag till. Tyvärr skedde genombrottet utan någon rejäl ökning av handelsvolymen. Det var snarast under en relativt blygsam handel på bara 1,8 miljarder aktier. Signalvärdet av köpsignalen försvagas därmed betydligt.

Trenderna är emellertid, både den långsiktiga och den kortsiktiga, uppåtriktade så att som placerare är det bara att hänga med uppåt. Vi siktar nu främst på en uppgång till ca 3230-3270 området, men även motståndet vid ca 3500 skulle kunna komma att nås.

Har man varit försiktig och sålt av sina positoner strax under motståndsnivån 3197 kan det därför vara läge att överväga att gå in i marknaden igen. Det finns dock ett antal faktorer som gör att man dock kan iakttaga en viss återhållsamhet med sin riskexponering.

Dessa faktorer är främst då det negativa handelsvolymmönstret, ett antal breddindikatorer som inte bekräftar trendstyrkan och det faktumet att indexet är överköpt.

Detta innebär emellertid inte att indexet fått några klara säljsignaler utan de ska främst ses som varningssignaler. Däremot förstärker de signalvärdet i de eventuella säljsignaler som indexet kan komma att få i framtiden. Särskilt allvarligt skulle det kunna bli om indexet fick sådana säljsignaler under en relativt stor handelsaktivitet. Nedsidan kan då vara betydande. Placera därför gärna i mycket likvida värdepapper och var extra noggrann med stop loss bevakningen.

Nasdaq Composite Index har nu de närmast liggande stödnivåerna vid ca 3197, ca 3182, ca 3160 och ca 3120. Skulle indexet stänga under dessa nivåer får indexet säljsignaler av lägre dignitet. Var däremot alltså observant på om dessa skulle brytas under en stor handelsvolym.

Annars erhålls riktigt starka säljsignaler först om indexet etablerar sig under stödet vid ca 3075. I så fall ser det ut som om indexet riskerar att gå ner och testa stödnivåerna vid ca 2950 och 2810.

Rekommendationen är därför att försiktigt köpa indexet på rekyler ned till stödnivåerna vid ca 3197 och ca 3182. Sikta först och främst på uppgångar till ca 3230-3270 och i andra hand till ca 3500. Stop loss om indexet stänger under 3180 eller under 3160. Allt efter var och ens riskpreferens. Flytta sedan också upp stop lossen allt efter som positionen visar mer och mer vinst.

Analys Nasdaq
Nasdaq Daily (Källa: TP Trader)
Begränsat specialerbjudande - 0% Provision & 0% Stämpelskatt på ALLA Lager!
Prisbelönad plattform - köp fysisk tillgång eller handel med hävstång
11 betalningsmetoder, inklusive PayPal
Öppna mitt konto